« Najít podobné dokumenty

Obec Vykáň - Rozpočtové opatření č.4/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vykáň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 4 Vykáň.pdf (381.76 kB)
Obec Vykáň KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.8.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XX 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1) 1 200 000,00
<br> 000000000 1361 1 000,00 1 350,000000 0000 000 Správní poplatky 2) 2 350,00
<br> 000000000 1381 22 000,00 10 000,000000 0000 000 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic3) 32 000,00
<br> 000098348 4111 29 000,00 -4 558,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo4) 24 442,00
<br> 1 222 000,00 36 792,00 1 258 792,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2310 0,00 5 000,000000 2122 000 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého5) 5 000,00
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00celkem:2122Paragraf Sběr a zpracování druhotných surovin *
000000000 2111 18 000,00 7 208,000000 3412 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6) 25 208,00
<br> 18 000,00 7 208,00 25 208,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *
000000000 3121 15 000,00 1 000,000000 3639 000 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 7) 16 000,00
<br> 15 000,00 1 000,00 16 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 1 255 000,00 50 000,00 1 305 000,00
<br> 000000000 1121 1 012 000,00 50 000,000641 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 8) 1 062 000,00
<br> 1 012 000,00 50 000,00 1 062 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0641 1 012 000,00 50 000,00 1 062 000,00
<br> 000000000 1112 30 000,00 -5 000,001652 0000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 9) 25 000,00
<br> 30 000,00 -5 000,00 25 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 1652 30 000,00 -5 000,00 25 000,00
<br> 000000000 1113 100 000,00 5 000,001660 0000 000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 10) 105 000,00
<br> 100 000,00 5 000,00 105 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 1660 100 000,00 5 000,00 105 000,00
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3258431

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vykáň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz