« Najít podobné dokumenty

Obec Chrášťany - Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny, ORP Černošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrášťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny, ORP Černošice
$$$
<br> „
<br> ČERNOŠICE
<br> Městský úřad Černošice odbor územního plánování Riegrova 1209
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.uup:215í2017!UšříORPíUS v Černošicích dne 13.9.2019 Naše č.j.Naše č.j.MUCE 504049019 OUP vyřizuje: Ing.Zvšrevova,kancelář č.18 tel.!e—mail: 221 902 529íklara.zverevova©mestocernosice.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU
<br>,úzEMNi STUDIE KRAglNY __ SPRAVNIHO oevoou ORP CERNOSICE
<br> ' Městský úřad Černošice,úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle 5 6 odst.1 písm.b) zákona č.183/2000 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (daie jen “stavební za'koít'i'xrpořizuje z vlastního podnětu v souladu s š 30 stavebního zákona Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice <.>
<br> Před schválením možnosti využití územní studie pořizovatel oznamuje zveřejnění
<br> zpracovaného a upraveného Návrhu územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice <.>
<br> Zpracovatelem územní studie je Česká zemědělská univerzita v Praze <.>
<br> Dokumentace je přístupna na adrese www.mestocernosicecz v části označené Územní plány ORP — územně plánovací podklady — územní studie: httpsrllwvvw.mestocernosice.czímestoluzemni-planovanííuzemni-studie-orp/
<br> Připadne připomínky k předloženému upravenemu navrhu územní studie je možné podávat Uřadu územního plánování,MěU Černošice,Riegrova 1209.252 28 Černošice do 15.října 2019 <.>
<br> Návrh územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice obsahuje zapracovane ožadavk,které vzešl :: v hodnocení konzultaci sdotčen'mi r a bc mi dalšími F“ V V ? 3“ Máčky? ú
<br> dotčenými organizacemi a subjekty.ad ernošice /.odber územního plánování.<.>.3252 26 Černošice
<br> fw Riegrova 1209 ©
<br> Ing.arch.Klara Zvěrevova referent odboru územního plánování "otisk úředního razítka"
<br> Sejmuto dne

Načteno

edesky.cz/d/3258292

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrášťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz