« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Záměr MČ Praha - Nebušice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - byt vodárna.pdf [0,16 MB]
Nebušická 128,Praha 619,164 00 Telefon 22096 1439 Fax 22096 0288 www.prahanebusice.cz
<br> e-mail: nebusice@prahanebusice.cz
<br>
<br>
<br> MCPNE 02083/2019
<br> SZ MCPNE 00011/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – NEBUŠICE
<br>
<br>
<br> Městská část Praha – Nebušice tímto zveřejňuje ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> č.131/2000 Sb.v platném znění
<br>
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br>
<br> pronajmout správcovský byt 2 + kk o velikosti 54,33 m2,který se nachází ve 2.NP domu
<br> čp.327,ul.K Vodárně,Praha – Nebušice správci objektu <.>
<br>
<br> Byt bude přidělen pouze osobě,kterou MČ Praha-Nebušice vybere jako správce budovy <,>
<br> který se zaváže zajišťovat domluvené práce,na které bude nájem tohoto bytu vázán <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného usnesení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své
<br> nabídky,a to písemně prostřednictvím podatelny Městské části Praha – Nebušice,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Záměr byl vyvěšen dne: 13.9.2019
<br> Záměr byl sejmut dne: 30.9.2019
<br>
<br> V Praze Nebušicích,dne 13.9.2019
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE
<br> STAROSTA

Načteno

edesky.cz/d/3256243

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz