« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - JAK POŽÁDAT O FINANČNÍ DAR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
JAK POŽÁDAT O FINANČNÍ DAR?
<br> Zastupitelstvo Obce Pomezí nad Ohří schválilo dne 14.3.2019 poskytování finančních
<br> příspěvků občanům s trvalým pobytem v obci,a to příspěvky:
<br> - NA PRVŇÁČKA v MAXIMÁLNÍ VÝŠI 5.000,-KČ
<br> (Doložit vyplněnou žádost o fin.dar,veškeré doklady k nákupu školních pomůcek <,>
<br> potvrzení o nástupu dítěte do 1.třídy).Žádost podat nejpozději do 1.12.kalendářního
<br> roku <.>
<br>
<br> - NA ŠKOLNÍ NÁKLADY NA DÍTĚ A XXX V MAXIMÁLNÍ VÝŠI X.XXX,-Kč
<br> (Doložit vyplněnou žádost o fin.dar,veškeré doklady k nákupu školních pomůcek <,>
<br> potvrzení o studiu,tento se týká i středoškoláků).Žádost podat nejpozději do 1.12 <.>
<br> kalendářního roku <.>
<br>
<br> - NA ZOTAVOVACÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DĚTI A STUDENTY V MAXIMÁLNÍ VÝŠI
<br> 8.000,-KČ
<br> (Doložit vyplněnou žádost o fin.dar,veškeré doklady spojené s úhradou akce <,>
<br> potvrzení o účasti na akci,tento se týká i středoškoláků a vysokoškoláků + potvrzení o
<br> studiu,při nevyčerpání celé částky v kalendářním roce je možné zbylé fin.prostředky
<br> v tomtéž roce dočerpat na jinou akci do maximální schválené výše,tj.8.000,-Kč) <.>
<br>
<br> - PRO SENIORY NA LÁZEŇSKÝ POBYT (NE WELLNESS POBYT!) 80% CENY POBYTU MAX <.>
<br> 10.000,-KČ,1x ročně na osobu,příspěvek bude vyplacen v tomtéž roce,ve kterém
<br> bude pobyt uskutečněn,pokud bude uskutečněn koncem kalendářního roku,může být
<br> tento proplacen v roce následujícím <.>
<br> (Doložit vyplněnou žádost o fin.dar,doklad o úhradě pobytu,eventuálně další bližší
<br> informace k pobytu) <.>
<br>
<br> - NA EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 10.000,-KČ,Netýká se klasických kotlů
<br> na tuhá paliva,ale pouze kotlů na TP minimálně automatických,tepelných čerpadel <,>
<br> kotlů na biomasu,elektrokotlů apod <.>,poskytuje se na jeden konkrétní objekt vytápěný
<br> topným médiem,nehledě na počet rodin žijících v domě <.>
<br> (Doložit vyplněnou žádost o fin.dar,vyúčtování např.elektřiny,dokumenty o jaký typ
<br> kotle se jedná a...

Načteno

edesky.cz/d/3254664

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz