« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ OBČANŮM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY,KTERÉ OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ
<br> PROPLÁCÍ OBČANŮM S TRVALÝM POBYTEM NA
<br> ÚZEMÍ OBCE POMEZÍ NAD OHŘÍ
<br>
<br> Na tyto příspěvky není potřeba písemné žádosti (formulář,<,> žádost o
<br> finanční dar“ není potřeba):
<br> - Proplacení očkování proti klíšťové encefalitidě,proplácí se
<br> základní očkovací dávka,tj.3 dávky a dále opakované
<br> přeočkování po třech či pěti letech a to pouze do konce roku
<br> 2019! Pro nově nastěhované občany se proplácí nejpozději do
<br> 18ti měsíců po nastěhování a to od účinnosti usnesení č.44/18 <,>
<br> tj.od 30.8.2018 <.>
<br> (doložit pouze doklad o uhrazení,ze kterého je zřejmé komu
<br> bylo očkování aplikováno,vyplaceno bude v hotovosti na
<br> obecním úřadě) <.>
<br>
<br> - Proplacení jízdného MHD žákům a studentům <.>
<br> (doložit doklad o zakoupení,nebo nabití karty MHD,potvrzení o
<br> studiu,vyplaceno bude v hotovosti na obecním úřadě) <.>
<br>
<br> - Porodné 15.000,-Kč
<br> (rodiče doloží rodný list dítěte,kterému byl v době narození
<br> zapsán trvalý pobyt na území obce,proplaceno bude na
<br> bankovní účet,který žadatel uvede) <.>
<br>
<br> - Pohřebné 10.000,-Kč
<br> (pozůstalí doloží úmrtní list zemřelého,který měl v obci v době
<br> úmrtí trvalý pobyt,dále doklad o úhradě pohřbu,proplaceno
<br> bude na bankovní účet,který žadatel uvede) <.>

Načteno

edesky.cz/d/3254663

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz