« Najít podobné dokumenty

Obec Lešany - Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lešany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
1/5
<br>
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem <,>
s adresou pracoviště: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem sekce nakládání s majetkem
<br> nám.Svobody 471/4,160 01 Praha 6 <,>
(dále jen „oznamovatel“)
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 17.9.2019 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
na tyto předměty koupě popsané pod příslušnými variabilními symboly (VS):
<br>
<br> Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na www.onnm.army.cz.V případě rozporu textu inzerátu
<br> a textu obsaženého v příslušném konceptu kupní smlouvy platí text kupní smlouvy <.>
<br>
77190901 (VS): Kladno – pozemek p.č.2788/6,k.ú.Kladno <.>
Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha,o výměře 153 m2,situovaný v blízkosti
železniční tratě,mezi zastávkami Kladno-město a Kladno-Ostrovec.Na pozemku protáhlého tvaru
se nachází těleso teplovodu,nadzemní liniová stavba,včetně ochranného pásma <.>
Minimální kupní cena: 19 900,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: dne 1.10.2019 v 11,00 hod.Sraz na pozemku <.>
Uskutečnění prohlídky jen po předchozí domluvě <.>
Kontakt: M.Gočál - 702 003 626
<br> 77190902 (VS): Lešany – pozemek p.p.č.539/13,k.ú.Lešany n/Sázavou,obec Lešany,okres Benešov <.>
Pozemek o výměře cca 2 ha nacházející se mezi areálem Vojenského technického muzea a obcí Lešany
(od ní cca 500 m severovýchodním směr...

Načteno

edesky.cz/d/3254401

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lešany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz