« Najít podobné dokumenty

Obec Libčeves - Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Lahovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libčeves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Lahovice
Our
<br>.\ ' “ 151% <,>
<br> £;- sea STÁTNÍ ' — ' — ' ' " PDZEMKDVÝ STAT Ní POÁEMKOVY URAD URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO:_01312774,DIČ: CZ 01312774 ŠŠŠ Krajský pozemkový úřad pro Ustecký kraj,Pobočka Louny
<br> Pražská 765,440 01 Louny
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 35255012019
<br> Spisová značka: 2RP1615/2017-508205/03/04
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> iD DS: z49per3
<br> [:“-mail: r.ohochola©spucr.cz
<br> Datum: 4- 9- 2019 SPU 35255012019 0006295881374
<br> Komplexní pozemkové úpravy 5 rekonstrukcí přídělů v k.ú.Lahovice u Libčevsi — oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú.Lahovice u Libčevsi zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Louny (dále jen „pobočka“) v souladu s ust.5 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároku (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukci přídělů v k.ú.Lahovice u Libčevsi — Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,z firmy ing.XXXXXX XXXXXXXX,Jiráskovo nám.XX,XXX XX Plzeň.Tento soupis nároků je počínaje dnem 9.9.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Libčevsi (současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Lounech,Pražská 765,kancelář č.103) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Louny (Pražská 765,440 01 Louny) v termínu do 25.9.2019 <.>
<br> ZEMKOVÝ Ú “ _f' Krajs,<,> _ RAD „„bogapozšgkovy urad Pro Ust...

Načteno

edesky.cz/d/3254296

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libčeves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz