« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Veřejná vyhláška-stanovení MÚP MK Jiráskova Úvaly, B28+V12c - Obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

69409-2019_Veřejná_vyhláška-stanovení_MÚP_MK_Jiráskova_Úvaly.pdf (892 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-69409/2019-KENJI
<br>
Město Úvaly
<br> IČ 00240931
XXXXXXX z Pardubic č.p.XX
<br> XXX 82 ÚVALY
<br>
Naše sp.zn.: OD-17510/2019-KENJI
Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jiri.kenda@brandysko.cz
Datum: 29.08.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
STANOVENÍ
<br>
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
na základě návrhu podaného dne 10.7.2019 Městem Úvaly,IČ: 00240931,se sídlem
Městský úřad Úvaly,XXXXXXX z Pardubic XX a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD,Dopravní inspektorát,dotčeným
orgánem při stanovení místní úpravy provozu,(dále jen: „Policie“) <,>
<br> podle ust.§ 77,odst.(1) písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na místní komunikaci v ul.Jiráskova,p.č.1902/1,k.ú.Úvaly u Prahy <,>
Praha - Východ,která spočívá v umístění svislé dopravní značky č.B28 - „Zákaz zastavení“
a vodorovné dopravní značky V12c - „Zákaz zastavení“ <.>
<br> Dopravní značka č.B28 se umisťuje vpravo na začátku parkoviště P+R,dopravní značka V12c pak
vpravo ve směru jízdy podél parkoviště P+R.Dopravní značení bude provedeno v souladu s dopravně
inženýrským opatřením (DIO - situace).Toto je nedílnou součástí stanovení místní úpravy a je
uvedeno v příloze č.1.DIO bylo schváleno policií,která ve vyjádření č.j.: 173491-1/ČJ-2019-011506
ze dne 3.7.2019 s dopravním značením souhlasí <.>
<br> Za instalaci dopravního značení a ...

Načteno

edesky.cz/d/3253961

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz