« Najít podobné dokumenty

Obec Obříství - Usnesení č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 10.9.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obříství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 10.9.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Usnesení č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství,konaného 10.9.2019 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p.Zimová,p.Těšínský,p.Šulcová,p.Kalašová,<,> p.Vohlídalová,p.Hyka,p.Šnajdr,p.Rudišar Mgr.Jachková,p.Holzmann Omluveni: p.Vyšín Hosté: 5 Zastupitelstvo zvolilo: ověřovatele usnesení a zápisu: p.Vohlídalovou,p.Rudišara zapisovatele : p.Šulcovou 1.Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání Hlasovalo pro: 10 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 2.ZO Schvaluje: a) zapisovatele b) ověřovatele zápisu c) navržený a rozšířený program Hlasovalo a) pro: 10 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 Hlasovalo b) pro: 10 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 Hlasovalo c) pro: 10 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 3.ZO přijalo doporučení hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Vybavení komunitního centra Obříství audiovizuální technikou „ dle výběrového řízení na zakázku malého rozsahu konané dne 20.8.2019“ ZO rozhoduje v souladu se zadáváním zakázek mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve 2014–2020 o výběru nejvhodnější nabídky k zakázce „Vybavení komunitního centra Obříství audiovizuální technikou“,kterou podal účastník U Merkura Pardubice s.r.o <.>,Pardubice I,Zelené Předměstí,třída Míru 109,IČ 25940538 za nabídkovou cenu 599 601 Kč včetně DPH,dle protokolu o otevírání obálek,hodnocení a posouzení nabídek v příloze č.1 k usnesení ZO.ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky včetně pořadí hodnocených nabídek: Výběrového řízení se zúčastnily níže uvedené firmy: U Merkura Pardubice s.r.o <.>,Pardubice I,Zelené Předměstí,třída Míru 109,IČ 25940538 nabídková XXXX XXX DPH XXX XXX Kč,XXX XXX vč.DPH V.I.T.services s.r.o <.>,Praha-Vinoř,Kasalická 348,IČ 28240421 – nabídková XXXX XXX DPH XXX XXX Kč,XXX XXX,XX Kč vč.DPH Švejk team s.r.o <.>,Staré Hradiště,U Pošty 15,IČ 27533298 - nabídková XXXX XXX DPH XXX XXX Kč,XXX XXX,XX Kč vč.DPH ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí ...

Načteno

edesky.cz/d/3253922

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obříství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz