« Najít podobné dokumenty

Obec Obříství - příloha 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obříství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 3
Podmínky pronájmu tělocvičny v areálu ZŠ Obříství
<br> OBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU TĚLOCVIČNY
<br> H
<br>.Pronájem organizuje Základní škola Obříství,ato v rámci obecné smlouvy pronájmu prostor školy uzavřené s Obecním úřadem Obříství <.>
<br> 2.Základní škola vede evidenci o pronájmu,finanční výtěžek je převáděn na konto školy aje součástí
<br> jejiho hospodaření <.>
<br> Organizaci pronájmu je pověřen správce tělocvičny <.>
<br> 4.Vyúčtování provádí hOSpodářka školy <.>
<br> UJ
<br> PODMÍNKY PRONÁJMU TĚLOCVIČNY
<br> ].Tělocvična se pronajímá zájemcům vždy na pevný čas 60 nebo 30 minut dle daného rozvrhu.Cena pronajmuje pro školní rok 20193020 stanovena takto:
<br> 80,- Kč/hod žáci ze ZS Obříství mimo stanovený čas pro školu 80,- Kčfhod zaměstnanci ZŠ a MŠ mimo stanovený čas pro školu 160,- Kč/hod ostatní veřejnost z Obříství 260; Kčfhod ostatní veřejnost zjiné obce Zdarma žáci a pracovníci školy ve stanoveném čase pro školu 90,— Kč pronájem sprch pro skupinu
<br> 2.Stanovený čas provozu tělocvičny:
<br> a) pro školu v průběhu školního roku v pracovní den 7.00 — 15.00 hodin _b) pro veřejnost v pracovní den 15.00 — 21.00 hodin
<br> v sobotu a neděli 9.00 — 21.00 hodin
<br> 0 prázdnínach celý týden 9.00 — 21.00 hodin
<br> Vybrané poplatky budou příjmem Základní školy Obříství a budou použity na Opravy a vybavení sportovního areálu <.>
<br> PROVOZNÍ PRAVIDLA PRONÁJMU TĚLOCVIČNY
<br>,<.>
<br> ajemee se nahlásí a domluví si termín den předem se správcem hřiště na telefonu 603 454 892.žívatelé vstupují do prostoru tělocvičny výhradně ve sportovní obuvi s bílou podrážkou.živatelé udržují v tělocvičně pořádek a dbají nato,aby nedošlo k poškození tělocvičny
<br> ajejího vybavení.4.Případ né Závady hla'sí neprodleně p.školníkoví,který o XXX provede písemný záznam.X.Jestliže se zájemce nedostaví nebo neodhlásí-lí zamluvený termín min.den předem,bude
<br> mu účtováno 50% z předpokládané ceny.6.Uživatelé se nachází ve sportovním areálu na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržo...

Načteno

edesky.cz/d/3253919


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obříství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz