« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 226/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 226/2019
Karlovýl/ARYO %
<br> ODBOR DOPRAW
<br> Spíszn.: 14203/OD/19 Sdružení českéh Č.j.: 14203100/192 Vrážská 1493 o aumpmu Karlovy Vary,dne 11.9.2019 153 00 Praha 512
<br> spisový zna/c 280.4
<br> skartačni znak: 5/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY &.22512019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 77 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některýoš zakinšů 13: znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ' '
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě Sdružení českého autosportu,na základě podané žádosti dne 6.8.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OŘ Karlovy Vary ze dne 23.7.2019 pod č.j.KRPK-55630-2/ČJ—2019—19000P <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici "1208 v obci Bečov nad Teplou takto: dle ověřeného situačního plánku.který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přeghodna úprava provozu se stanovuje z důvodu sportovní akce: „X.ročník závodů automobilů do vrchu Bečov
<br> 20 “ <.>
<br> Na dobu: od 5.10.2019 do 6.10.2019 vždy od 08:00hod.do 18:00hod.<.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky píatných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,II.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v retiexních vestach a v souladu s ust.g 79 odst.1,písmzakona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> 3.Na určených svislých DZ dle TP 66 ...

Načteno

edesky.cz/d/3253811

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz