« Najít podobné dokumenty

Město Nové Sedlo - Usnesení ze 14. jednání RM ze dne 11.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Sedlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
U S N E S E N Í
<br> ze 14.jednání RM,které se konalo dne 11.9.2019 od 15.00 hod.v kanceláři starostky
<br> města Nové Sedlo
<br>
<br>
<br> Usnesení č.221/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje „Jednací řád Rady města“
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM bere na vědomí „Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019,o zákazu stanování,nocování
<br> a rozdělávání ohňů na veřejných prostranství“ a doporučuje ZM ke schválení <.>
<br>
<br>
RM bere na vědomí „Pravidla č.9/2019,pro prodej pozemků z majetku města Nové
<br> Sedlo“ a doporučuje ZM ke schválení <.>
<br>
Usnesení č.222/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje vyhrazené parkovací místo dle předložené žádosti na
<br> p.p.č.468/24 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte a ukládá ZMěÚ zajištění za asistence městské
<br> policie na náklady žadatele <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> Usnesení č.223/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje prodej části p.p.č.677/1 – výměr cca 25 m2 a p.p.č <.>
<br> 677/3 o výměře 110 m2 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte dle uvedených podmínek a postupuje
<br> do ZM <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br>
<br>
RM bere na vědomí přidělení čísla popisného 556,ulice Krupičná,Nové Sedlo <.>
<br>
<br> RM bere na vědomí přidělení čísla popisného 557,ulice Krupičná,Nové Sedlo <.>
<br>
<br>
<br> Rada města Nové Sedlo nepřijala usnesení ve věci vyvěšení záměru směny části
<br> pozemku parcelní číslo 313/5 – výměr 70 m2,vlastník Město Nové Sedlo za část 313/1 –
<br> výměr 70 m2,vlastník žadatele v k.ú.Loučky u Lokte dle uvedených podmínek a
<br> postupuje do ZM.Návrh byl zamítnut <.>
<br> Pro: // Proti: 5 Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br>
<br> Rada města Nové Sedlo nepřijala usnesení ve věci realizace nového veřejného osvětlení
<br> s LED svítidly v ulici Za Potokem.Návrh byl zamítnut <.>
Pro: // Proti: 5 Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> Usnesení č.224/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje realizaci nového veřejného osv...
Obsah vyvěšení
1
<br>
U S N E S E N Í
<br> ze 14.jednání RM,které se konalo dne 11.9.2019 od 15.00 hod.v kanceláři starostky
<br> města Nové Sedlo
<br>
<br>
<br> Usnesení č.221/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje „Jednací řád Rady města“
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM bere na vědomí „Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019,o zákazu stanování,nocování
<br> a rozdělávání ohňů na veřejných prostranství“ a doporučuje ZM ke schválení <.>
<br>
<br>
RM bere na vědomí „Pravidla č.9/2019,pro prodej pozemků z majetku města Nové
<br> Sedlo“ a doporučuje ZM ke schválení <.>
<br>
Usnesení č.222/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje vyhrazené parkovací místo dle předložené žádosti na
<br> p.p.č.468/24 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte a ukládá ZMěÚ zajištění za asistence městské
<br> policie na náklady žadatele <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> Usnesení č.223/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje prodej části p.p.č.677/1 – výměr cca 25 m2 a p.p.č <.>
<br> 677/3 o výměře 110 m2 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte dle uvedených podmínek a postupuje
<br> do ZM <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br>
<br>
RM bere na vědomí přidělení čísla popisného 556,ulice Krupičná,Nové Sedlo <.>
<br>
<br> RM bere na vědomí přidělení čísla popisného 557,ulice Krupičná,Nové Sedlo <.>
<br>
<br>
<br> Rada města Nové Sedlo nepřijala usnesení ve věci vyvěšení záměru směny části
<br> pozemku parcelní číslo 313/5 – výměr 70 m2,vlastník Město Nové Sedlo za část 313/1 –
<br> výměr 70 m2,vlastník žadatele v k.ú.Loučky u Lokte dle uvedených podmínek a
<br> postupuje do ZM.Návrh byl zamítnut <.>
<br> Pro: // Proti: 5 Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br>
<br> Rada města Nové Sedlo nepřijala usnesení ve věci realizace nového veřejného osvětlení
<br> s LED svítidly v ulici Za Potokem.Návrh byl zamítnut <.>
Pro: // Proti: 5 Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> Usnesení č.224/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje realizaci nového veřejného osv...

Načteno

edesky.cz/d/3253771

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Sedlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz