« Najít podobné dokumenty

Město Hodkovice nad Mohelkou - Adresný záměr směny nemovitosti v k.ú.: Hodkovice nad Mohelkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hodkovice nad Mohelkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

adresný záměr směny nemovitostí
Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> nám.T.G.Masaryka 1,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> č.j.RM 220/2019
<br> Adresný záměr směny nemovitostí
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou oznamuje podle 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,adresný záměr směny nemovitostí (pozemků:
<br> - Pozemky p.č.2306 (ostatní plocha) o výměře 161 m2,část p.č.1790 (trvalý travní porost),část p.č.1797 (ovocný sad) a část p.č.2070 (ovocný sad) o výměře těchto tří částí 1123 m2,Vše vk.ú.Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví Libereckého kraje budou převedeny do
<br> vlastnictví města
<br> - Pozemek p.č.2293 ( trvalý travní porost) o výměře 1646 m2 vk.ú.Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou
<br> bude převeden do vlastnictví Libereckého kraje
<br> Adresný záměr nevylučuje podání nabídek jinými osobami.Případná nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a označení osoby,která nabídku podává,adresu,telefonní číslo a e-mailovou
<br> adresu <.>
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou má právo tento záměr bez udání důvodu zrušit <.>
<br> K Výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit do 27.09.2019 na adresu uvedenou v záhlaví tohoto záměru <.>
<br> Hodkovice nad Mohelkou,12.09.2019
<br> /
<br> % Říma/W
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka města MESTO HODKCWCE n.M.(: LRC—(.1.15.3325 „r.—1 <.>
<br> Vyvěšeno dne : %? g 0% /€ Sejmuto dne ;._ <,>
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :46ms,119 prvků.Stránka č.1 z 1 „ 1 2298.— “ o & 2299 “> “" ||.2291/7 22911? P/ 2295 H —- H- 2292 L |,„ 2292 „,<.>.—- ' " 2294 '.<.> A.<.> _- „ar' |.___ __ -- 2596x\ ! | 2305 2398 179 1797 7793 [ \ http :// sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 1 1.9.201 9
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :109ms,536 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> !?.93
<br> 207 ?
<br> V
<br> 5073?
<br> http:// sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 1 1.9.2019

Načteno

edesky.cz/d/3253764

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hodkovice nad Mohelkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz