« Najít podobné dokumenty

Město Sedlec-Prčice - 1928/2019 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlec-Prčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO - Oprava železničního přejezdu Voračice
železniční přejezd Voračice
(P6073)
<br> Název listu:
Přehledná situace
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> List č.: 1
<br> 08/2019
<br> Název akce:
<br> I/18 oprava železničního přejezdu Voračice
DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Formát: 1x A4
<br> Sedlec-
-Prčice
<br> Legenda:
<br> objízdná trasa pro vozidla do 6 t a BUS
<br> objízdná trasa pro vozidla nad 6 t
<br>
<br> Název listu:
Objízdná trasa pro vozidla do 6 t a BUS
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> List č.: 2
<br> 08/2019
<br> Název akce:
<br> I/18 oprava železničního přejezdu Voračice
DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Formát: 1x A3
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
<br> DE
L
<br> ST
AV
<br> BY
<br> B
1 Z
2
+
3
xS
<br> 7
<br> E
1
3
(
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> )
<br> IP10b
<br> IP
1
0
a
<br> III/00331a
<br> III/0
1
<br> 8
1
<br> 1
<br> III/003
31
<br> III/0
0
<br> 3
3
<br> 1
<br> III
/0
<br> 03
31
<br> III/11445
<br> III/114
44
<br> III/114
44
<br> III
/1
<br> 14
38
<br> III
/1
<br> 14
38
<br> III/11443
<br> II
I/
<br> 1
1
<br> 4
3
<br> 8
<br> III
/1
<br> 14
38
<br> III/11441
<br> III/11442
<br> III/0189
<br> III
/0
<br> 18
10
<br> III/12145
<br> III/01811
<br> B
1
<br> E
3
a
(
<br> 2
7
0
0
m
<br> )
27
<br> 00
m
<br> B
1
3
<br> E
1
3
<br> M
IM
<br> O
BU
<br> S
A
<br> VO
ZI
<br> D
EL
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> N
ÍM
<br> OÚ
<br> IS
2
4
b
<br> Re
tro
<br> au
tom
<br> uz
eu
<br> m
IS
<br> 3
c
<br> VR
CH
<br> OT
OV
<br> Y J
AN
<br> OV
IC
<br> E
<br> IS
2
4
a
(
<br> za
k
rý
<br> t)
St
<br> rn
ad
<br> ov
sk
<br> ý
m
<br> lý
n
<br> IS
11
<br> b
(
<br> S
E
<br> D
L
Č
<br> A
N
<br> Y
)
<br> SE
D
<br> LČ
A
<br> N
Y
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 8
0
<br> B
2
0
a
<br> IP
2
2
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> XX
X
<br> U
O
<br> B
CE
<br> VO
R
<br> A
ČI
<br> CE
<br> (O
PR
<br> AV
A
<br> Ž
EL
<br>.P
Ř
<br> EJ
EZ
<br> D
U
<br> )
<br> 18
<br> III/01811
<br> III/00331aIII
/0
<br> 03
31
<br> III
/0
<br> 03
31
<br> III
/0
<br> 03
31III/11445
<br> viz detail 1
<br> Detai...
RUTR spol.s r .o. oprava železničního přejezdu Voračice,objízdná trasa
+420 318 821 248,+420 731 616 204
sh@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br> Č.j.OD/17200/2019-4 Váň
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech XX.září 2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.1 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podané
žádosti dne 3.9.2019 společností RUTR spol.s r.o <.>,IČ: 49244515,Chodovská 7,141 00 Praha 4 <,>
na základě plné moci společností Quo s.r.o <.>,IČ: 26787985,Křižíkova 2158,256 01 Benešov (dále
jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘSK DI Příbram dne 10.9.2019 a
Policie ČR,KŘSK DI Benešov dne 2.9.2019
<br> s t a n o v u j e
v souladu s ustanovením § 124 odst.6,§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,a na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: silnice č.II/105,II/120,II/121 <,>
III/11438,III/11442,III/12138,III/0187,místní komunikace ul.Strojírenská v Sedlčanech <,>
z důvodu bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce silnice č.I/18 u osady Voračice,za
účelem opravy železničního přejezdu ev.č.P6073 Voračice,v rozsahu dle předloženého dopravně
inženýrského opatření (DIO) <.>
Objízdná trasa pro vozidla do 6 t a autobusy veřejné hromadné dopravy-po silnici III/11438
Klimětice,III/11442 Štětkovice,Sedlečko směr křiž.se silnici I/18
Objízdná trasa pro vozidla nad 6 t-po silnici II/121 Loudilka,Prčice,II/120 S...

Načteno

edesky.cz/d/3253762

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlec-Prčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz