« Najít podobné dokumenty

Město Kostelec nad Labem - Záměr č. 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kostelec nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 8/2019
MĚSTO KOSTELEC NAD LABEM
<br> MESTO KOSTELEC NAD LABEM v souladu s ust.š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady města Kostelce nad Labem č.233 ze dne 9.9.2019 vyhlašuje
<br> ZÁMĚR č.8/2019
<br> na pronájem klubové místností o výměře 42,5 m2 v prvním patře budovy
<br> č.p.316,která je součástí pozemku st.p.č.-19/1 v obci a k.ú.Kostelec nad
<br> Labem,zapsaného na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník
<br> za účelem pořádání pravidelných hudebních kurzů pro veřejnost děti i dospělé
<br> za následujících podmínek:.cena pronájmu 600,-Kč /měsíc + DPH v aktuální výši ' doba pronájmu - doba určitá: od 1.10.2019 -30.6.2020.výpovědní lhůta: 2měsíce.rozsah pronájmu: úterý od 14:00 do 19:00
<br> Zájemci o pronájem výše uvedené nemovitostí se mohou k tomuto záměru písemně vyjádřit a podat své nabídky na MěÚ Kostelec nad Labem,nám.Komenského 1,277 13 Kostelec nad Labem.Nabídky musí být doručeny do 30.9.2019 do 11:00 hod.s tím,že k nabídkám podaným po tomto datu se již nepřihlíží <.>
<br> Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat <.>
<br> XXXXX XXXXXXX starosta města
<br> Vyvěšeno:.<.> Sejmuto:
<br> 1 2 419- 2019
<br> Město Kostelec nad Labem,náměstí Komenského 1,277 13 Kostelec na Labem,IČ: 00236951 tel.: +420 326 700 641.fax: +420 326981545
<br> e-mail: podate|na©kostelecnlab.cz,internet: www.kostelecnlab.cz

Načteno

edesky.cz/d/3253744


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kostelec nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz