« Najít podobné dokumenty

Město Kostelec nad Labem - Záměr č. 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kostelec nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 7/2019
MĚSTO KOSTELEC NAD LABEM
<br> MĚSTO KOSTELEC NAD LABEM
<br> vyhlašuje V souladu s usnesením Rady města č.220 ze dne 9.9.2019
<br> ZÁMĚR č.7/2019
<br> na pronájem bytu č.10,velikosti 2+1 ve 4.podlaží v domě č.p.764,ulice Na Sídlišti,277 13 Kostelec nad Labem
<br> č.p.764 je součástí parc.č.st.-975 v obci a k.ú.Kostelec nad Labem zapsaného na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník
<br> rozpis místností:
<br> místnost celkové m2 _započitatelné do nájmu m2 kuchyň 7,55 7,55 ' předsíň _ 4,9 4,9 pokoj 1 17,7 17,7 pokoj 2 15,2 15,2 koupelna 2,4 2,4 [— WC 0,9 0,9 | Zděný sklep 2,84 __| _ 2,84 _ _ \ celkem 51,49 m2 | _ 51,49 m2
<br> Za následujících podmínek: ! nájem: 102,-Kě/m2/měsíc.celkové měsíční nájemné — zapoět.m2: 51,49 x 102 Kč = 5 252 Kč/měsíc
<br> (tato cena nezahrnuje úhrady za užívání bytu jako je teplo,osvětlení spol.prostor,vodné a stočné,úklid.<.>.)
<br>.nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou: na dobu 1 roku s možností prodloužení při plnění všech povinností souvisejících s nájmem bytu
<br>.předpokládaný termín předání bytu: listopad 2019
<br> Termín prohlídky bytu : středa 25.září 2019 od 16 hod.- sraz před č.p.764
<br> Podmínky pro podání žádosti: o žadatel je občanem České republiky nebo státním příslušm'kem jiného členského státu EU,zaměstnaným na území ČR o žadatel není vlastníkem,většinovým spoluvlastníkem nebo nájemcem bytu (na dobu neurčitou) ani bytového nebo rodinného domu (v případě,že žádost je podávána manželi
<br> Město Kostelec nad Labem,náměstí Komenského 1,277 13 Kostelec na Labem,IČ: 00236951 tel.: +420 326 700 641,fax: +420 326 981 545
<br> | e-mail: podatelna©kostelecnlab.cz,internet: www.kostelecnlab.cz
<br> MĚSTO KOSTELEC NAD LABEM
<br> nebo více osobami,platí tato podmínka pro všechny osoby podávající žádost),nerozhodne-li rada města jinak
<br> 0 žadatel není evidován jako dlužník ve vztahu k městu Kostelec nad Labem (v případě žadatele,který je ženatý/vdaná,musejí tuto p...

Načteno

edesky.cz/d/3253743


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kostelec nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz