« Najít podobné dokumenty

Město Zdice - 107/19 - Záměr převodu nemovitého majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zdice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr převodu nemovitého majetku obce
%)? PODPIS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> v _ _ SEJMUTODNE.<.> á<f£.-„ží-.<.> fžžíý iq Mesto Zdlce oznamuJePODPlS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ve smyslu ust.š39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších změn záměr převodu nemovitého majetku obce:
<br> Předmět převodu : - Pozemek p.č.1718/3,ostatní plocha o výměře 2 m2,v k.ú.Zdice
<br> Místo a doba podání nabídek: Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit & předložit své nabídky.Mohou tak učinit písemně na adresu Městský úřad Zdice,Husova 2,267 51 Zdice nebo osobně do podatelny <.>
<br> Doba zveřeinění: nejméně 15 dnů podle 539 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších změn
<br> Bližší informace: tel.: 311 510 845

Načteno

edesky.cz/d/3253707

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zdice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz