« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2019/108524-E
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999
Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.a),b) a e),§ 17 odst.4,§ 54 odst.1
písm.a),b),d),e) a l) a § 54 odst.2 písm.a) veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji:
<br> Čl.1
<br> Vymezení ohniska
<br> Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č.j.SVS/2019/
100359-E ze dne 16.8.2019 vyhlásila stanoviště chovu včel reg.č.CZ 89823347 ve Vranové Lhotě
v k.ú.785466 Vranová Lhota,GPS 49°42'41,865"N,16°49'11,259"E,a to s účinností od 16.8.2019 <.>
<br> Čl.2
<br> Vymezení ochranného pásma
<br> Část ochranného pásma vymezeného kolem ohniska nákazy,zasahující do územního obvodu
Pardubického kraje,zahrnuje katastrální území: 606073 Bohdalov u Městečka Trnávky,637254 Har-
tinkov,718793 Pěčíkov,753874 Stará Roveň,603384 Unerázka,785458 Vranová,785466 Vranová
Lhota a 785750 Vrážné <.>
<br> Čl.3
<br> Opatření v ochranném pásmu
<br> (1) Zakazují se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma <.>
<br> (2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma
z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj,vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem
laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru včelího plodu ne starším 12 měsíců <.>
<br> (3) Všem chovatelům včel v katastrálních územích 606073 Bohdalov u Městečka Trnávky <,>
7187...

Načteno

edesky.cz/d/3253704

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz