« Najít podobné dokumenty

Město Úvaly - MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu, na silnici II/101 ul. Jirenská (p.č. 2611/1) k.ú. Úvaly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Úvaly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska_23078_2019.pdf (1.67 MB)
Městský úřad Brandýs nad Labem—Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1,2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |“ „Num IH"
<br> Illlllll|l||l|lll||lll||||l|
<br> bmlvp1 v00mxk
<br> Odbor dopravy ------- Váš dopis čj.: Ze dne:,In * * g 89.(filip.Naše čj.: MUBNLSB-OD-90507/2019-MASPE XXXXX XXXXXX DiS * * ' Naše sp.zn.: OD—23078/2019—MASPE Bratří Čapků 19415; 250 32 ÚVALY Ě'Ý“ 1,1 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX Lh '_ _ _,Tel.: XXX XXX 371 E-mail: petramaskova©brandyskocz Datum: 06.09.2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem—Sta rá Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust.& 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,podle ust.15 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") rozhodl podle ust.š 77 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na silnici č.ll/101 ul.Jirenská (p.č.2611/1) v k.ú.Úvaly u Prahy z důvodu připojení nemovitosti sjezdem,spočívajícív umístění dopravního značenía zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelstvíSK,DI úo Praha-venkov východ,č.j.KRPS-289602-1/ČI-2018-011506—KI ze dne 24.9.2018,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> ' Termín přechodné úpravy provozu od-do: 13.09.— 20.09.2019
<br>.Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policii ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Praha-venkov-východ č.].KRPS-289602—1/ČJ-2018-011506-KI ze dne 24.9.2018 <.>
<br> - Dopravní značení bude provedeno vsouladu se zásadami pro dopravní značení ...

Načteno

edesky.cz/d/3253653

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Úvaly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz