« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - 05_OBJ_KISSOS_modul soc. šetření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OBJ-1227-2019_fce_soc_setreni.pdf
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 540 • fax: + 420 485 226 329
<br> e-mail: jolana.sebkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor sociálních věcí
<br>
<br> KULK 58869/2019
<br>
<br> O B J E D N Á V K A
<br>
<br> Fakturační adresa: Dodavatel:
<br> Liberecký kraj – Krajský úřad
<br> odbor sociálních věcí
DERS s.r.o <.>
<br>
<br> U Jezu 642/2a Poláková 737/1
<br> 461 80 LIBEREC 2 500 02 Hradec Králové
<br> IČ: 70891508 IČ: 25924362
<br> DIČ: CZ70891508 DIČ: CZ25924362
<br> Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 Bankovní spojení: 2102055167/2700
<br>
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: OBJ/1227/2019 VYŘIZUJE/LINKA: Jiří Tůma/558
<br> LIBEREC 08.08.2019 E-MAIL: jiri.tuma@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
<br> Na základě Vaší nabídky ze dne 28.7.2019 u Vás objednáváme rozšíření funkcionality Krajského
<br> informačního systému sociálních služeb Libereckého kraje,a to nad rámec probíhající veřejné
<br> zakázky <.>
<br>
<br> Funkcionalita bude umožňovat evidenci a sdílení sociálního šetření (přístup pro sociální
<br> pracovníky) zájemců o sociální službu včetně zdravotní dokumentace (přístup pro zdravotní
<br> pracovníky),a to mezi poskytovateli sociálních služeb navzájem.Přístup do těchto funkcionalit
<br> bude souviset s různou úrovní oprávnění (přístupu) do systému.Funkcionalita bude úzce svázána
<br> s funkcionalitou odhalování duplicit v žádostech o sociální službu (tato funkcionalita je již řešena
<br> v rámci probíhající veřejné zakázky).Struktura sociálního šetření bude odpovídat systému
<br> sledování
<br> potřeb v souladu s Kartami řešených potřeb,které jsou již v systému KISSOS-LK částečně
<br> implementovány.Podrobnější vydefinování obsahu sociálního šetření bude předmětem společné
<br> analýzy <.>
<br>
<br> Harmonogram aktivit:
<br>
<br>
<br> Akti
<br> vita
<br> Název Termín plnění Celková výše platby v Kč
<br> bez DPH
<br> Cena celkem
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3253312

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz