« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Pronájem bytu č. 6 v domě Vajgar 708/III, J. Hradec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

708III62019
Město Jindřichův Hradec
samostatné oddělení správy bytů
<br>
<br> Klášterská 135 / II,377 22 Jindřichův Hradec,tel.: 384 351 176,fax: 384 361 503,e-
<br> mail: humlova@jh.cz
<br>
<br> Z Á M Ě R P R O N Á J M U B Y T U
<br>
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb.v platném znění
<br> o z n a m u j e
<br> občanům,že má v majetku byt číslo 6 v čp.708/III,sídl.Vajgar,Jindřichův Hradec,o velikosti 3+1 <,>
<br> plocha 78,52m
2
<,> který nabízí k pronájmu formou nabídkového řízení – obálková metoda.Minimální
<br> nabídková cena nájemného je 53,49 Kč/m
2
/měsíc.Byt bude přidělen nejvyšší nabídce.Žadatel složí
<br> kauci ve výši 5.500,-Kč při podání nabídky na účet č.6015-0603140379/0800,VS 38,která bude
<br> započtena jako záloha na nájemné.Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu v termínu,nebo odstoupí
<br> od uzavření smlouvy,připadne ve prospěch města.Nevybranému zájemci bude kauce vrácena <.>
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,a to do 31.12.2020 <.>
<br>
<br> Žádost s nabídnutou výší nájmu za 1m
2
+ kopii dokladu o zaplacení kauce + telefonní kontakt s
<br> doručovací adresou zasílejte v uzavřené obálce označené „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení byt č.6 <,>
<br> čp.708/III“ v době oznámení veřejnosti,nejpozději do 23.9.2019 do 12,00 hodin na adresu:
<br>
<br> Město Jindřichův Hradec
<br> oddělení správy bytů
<br> Klášterská 135/II
<br> 377 22 Jindřichův Hradec
<br>
Podmínky žádosti:
<br> - žadatel je starší osmnácti let
- žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví
<br> města J.Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem (čestné
<br> prohlášení).Tato podmínka se nebude uplatňovat pouze v případě,kdy žádost pro přidělení
<br> bytu bude řádně zdůvodněna a platná nájemní smlouva bude ukončena dohodou před uzavřením
<br> nové nájemní smlouvy (čestné prohlášení) <.>
<br> - faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva ro...

Načteno

edesky.cz/d/3253231

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz