« Najít podobné dokumenty

Město Hradec Králové - Dotační program - kulturní akce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hradec Králové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dotacni_program_kulturni_akce_2020.pdf
"— L.HRADEC KRÁLOVÉ
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ,ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 403,502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
<br> __W ----- —--——- ___.<.>
<br> ODBOR KULTURY,SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MAGISTRÁTU MĚSTA
<br> Dotační program na podporu kultury — kulturní akce 2020
<br> Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na podporu rozvoje kultury.Program podle 5 10 c odst.2 zákona 250/2000 Sb,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2019/324 dne 27.8.2019
<br> Název programu Dotační program na podporu kultury — kulturní akce 2020
<br> Účel,na který může být dotace poskytnuta
<br> Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit — pořádání kulturních akcí přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě,reprezentaci města a dále na ediční a publikační činnost v oblasti kultury a obsahové vazbě na Hradec Králové v období
<br> od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Důvody podpory stanoveného účelu
<br> Cílem podpory je,v souladu s Koncepci rozvoje kultury města Hradec Králové,zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí,ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové <.>
<br> Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok
<br> Objem předpokládaných disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1.450.000 Kč pro rok 2020 (pro I.a II.kolo 2020) <.>
<br> Maximální výše dotace v jednotlivém případě
<br> Výše dotace na akci může maximálně činit 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.Jeden projekt — akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu <.>
<br> Kritéria pro hodnocení žádostí
<br> Každá Žádost bude zhodnocena pro stránce formální,věcné a obsahové.Dotace nebude poskytnuta žadateli,který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt v termínu dle smlouvy <.>
<br> Iformální...

Načteno

edesky.cz/d/3253144

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hradec Králové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz