« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Veřejná zakázka č.1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná zakázka č.1/2019
* 631 Obec Horní Slivno,Horní Síivno Čp.107.PSČ 294 79 * IČO: 00876267 * <a 326391213 * lD í'l'pak22 * e-maii: starosta©homislivnocz * www.homisiivnorz'
<br> Vi Váš dopis ! ze dne: Naše značka: OU HS-329f2010
<br> Horní Slivno dne 12.září 2019
<br> Věc: Obec Horní Slivno vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.1l201 9 na Zateplení severní části domu op,1 v Horním Slivne <.>
<br> 1.Zadavatel:
<br> Obec HORNI SLIVNO.Horní Slivno Cp.107.PSČ 294 79,IČO 00871526? zastoupená starostkou obce Ing.Libuší Přibylovou
<br> 2.Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: Výměna oken a dveří,celkové zateplení severní části domu služeb Horní Slivno čp.1
<br> Předpokládané rozměry oken a dveří: Popis kusy
<br> Okno otevírala sklopné levad-okno omlravé pravé PKS 84.G—ti komorový proňl Emma.misích Ug=0.6,rozmer 1400x1400mn.barva“ Golden OakíGolden Oak 3
<br> Okno otavlravé gdopné leve PKS 64.5-0 kmrový prom Efona.trojsklo Ug=0.6.rozměr 600x120l1nm.barva Gaiden OaídGolden Oak
<br> Dveře otevíravé dovnitř PKS 84.B-tl komorový proíll Eforta.trojsklo Ug=0.6.rozměr 100M500nm.barva: Golden OaldGolden Oak 1
<br> Dvet'e otavlravé dovn'lhokno funí PKS 34.641“ komorový pmňl Efotte.07013th Ug=0.5.rozměr 140012500mm.barve; Golden OaidGolclan Drak
<br> Předpokládané práce:
<br> Odstranění stávajících oken a dveří včetně likvidace
<br> Montáž nových oken a dveří
<br> Zateplení celé severní části objektu včetně vrchní omítky: cca 90m2 Klempířské práce potřebné při zateplování <.>
<br> 3.Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> Zahajení dila: co nejdříve
<br> Ukončení díla: do 15.12.2019
<br> Ukončením díla se rozumí: předání díla zadavateli na zaklade předávacího protokolu Místo plnění: Horní Slivno čp.1
<br> 4.Nabídka bude zpracována v následujícím členění: !.základní údaje o uchazeči včetne doložení příslušných dokladů ll.výše nabídkové ceny včetně DPH lll,doba plnění zakázky,delka záruky za jakost a záruční podmínky IV.návrh smlouvy IV.reference o podo...

Načteno

edesky.cz/d/3253027

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz