« Najít podobné dokumenty

Obec Hředle - Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hředle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280345 brzobohatat@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 23 odst.2 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen zákon),záměru „Revitalizace Brownfieldu Hředle“ v k.ú.Hředle a Krupá
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) oznamuje,že obdržel žádost
<br> oznamovatele Ing.Ondřeje Komedy,Tř.T.G.Masaryka 819,473 01 XXXX XXX,o ukončení
<br> procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Revitalizace Brownfieldu Hředle“ <,>
<br> z důvodu nově zjištěných skutečností a s ohledem na připomínky došlé v průběhu zjišťovacího
<br> řízení <.>
<br> Ve smyslu ust.§ 23 odst.2 zákona bylo zdejším úřadem další posuzování záměru dle zákona
<br> na základě výše uvedené žádosti ukončeno <.>
<br> Zdejší úřad upozorňuje,že nelze bez stanoviska nebo závěru zjišťovacího řízení s výsledkem <,>
<br> že záměr nebude dál posuzován,vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru
<br> v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> vedoucí odboru
<br> životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v z.Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů
<br> na životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Praha: 23.8.2019 Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 113096/2019/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_073263/2019/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/TB
<br>
<br> strana 2 / 2
<br> Rozdělovník k č.j.: 113096/2019/KUSK
<br> Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
<br> 1.Středočeský kraj,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> 2.Obec Hředle,Hředle 76,270 08 Hředle
<br> 3.Obec Krupá,Krupá 14,270 09 Krupá
<br> Dotčené orgány:
<br> 4.Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,územní prac...

Načteno

edesky.cz/d/3252651


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hředle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz