« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušky - Hrušky-II.A-textová_část_odůvodnění-new

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠKY okr.Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Břeclav,Odbor stavební a životního prostředí,Oddělení úřad územního plánování,náměstí T.G.Masaryka 42/3,690 81 Břeclav Objednatel: Obec Hrušky,U zbrojnice 100,691 56 Hrušky Projektant: AR projekt s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1183/29,627 00 Brno Tel/Fax: 545217035,Tel.545217004 E-mail: mail@arprojekt.cz www.arprojekt.cz Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXX Číslo zakázky: XXX Datum zpracování: XX/XXXX Autorský kolektiv: Ing.arch.XXXXX XXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Subdodávka ÚSES: LÖW & spol <.>,s.r.o <.>,Vranovská 767/102,614 00 Brno Zpracovatelka vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ing.XXXXX XXXXXXX (osvědčení č.j.XXX/XXX/OPVŽP/XX,prodlouženo rozhodnutím č.j.34671/ENV/11) Územní plán Hrušky byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.PROJEKT,s.r.o.Hviezdoslavova 29,627 00 Brno Tel./Fax.: 545 217 035 E-mail: mail@arprojekt.cz ÚP Hrušky Odůvodnění územního plánu Strana: 2 OBSAH DOKUMENTACE I.ÚZEMNÍ PLÁN HRUŠKY I.A.TEXTOVÁ ČÁST I.B.GRAFICKÁ ČÁST I.a Výkres základního členění území 1 : 5.000 I.b Hlavní výkres 1 : 5.000 I.c Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5.000 I.d Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1 : 5.000 I.e Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje 1 : 5.000 II.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ II.B.GRAFICKÁ ČÁST II.a Koordinační výkres 1 : 5.000 II.b Výkres širších vztahů 1 : 25.000 II.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5.000 III.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č.100/2001 SB.V ROZSAHU PŘÍLOHY Č.1 ZÁKONA Č.183/2006 SB.PROJEKT,s.r.o.Hviezdoslavova 29,627 00 Brno Tel./Fax.: 545 217 035 E-mail: mail@arprojekt.cz ÚP Hrušky Odůvodnění územního plánu Strana: 3 II.A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ II.1.POSTUP PŘI P...

Načteno

edesky.cz/d/3252582

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz