« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušky - Hrušky-III_vyhod-vlivu_UP-na-URU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
ÚZEMNÍ PLÁN
HRUŠKY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
III.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Břeclav,Odbor stavební a životního prostředí,Oddělení
<br> úřad územního plánování,náměstí T.G.Masaryka 42/3,690 81 Břeclav
<br> Objednatel: Obec Hrušky,U zbrojnice 100,691 56 Hrušky
<br>
<br> Projektant: AR projekt s.r.o <.>,Hviezdoslavova 29,627 00 Brno
<br> Tel/Fax: 545217035,Tel.545217004
<br> E-mail: mail@arprojekt.cz
<br> www.arprojekt.cz
<br> Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXX (autorizace č.XX XXX)
<br> Číslo zakázky: XXX
<br> Datum zpracování: 04/2019
<br> Autorský kolektiv: Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Posouzení vlivu na životní prostředí (SEA):
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX (osvědčení č.j.XXX/XXX/OPVŽP/XX <,>
<br> prodlouženo rozhodnutím č.j.34671/ENV/11)
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Hrušky byl podpořen z rozpočtu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
PROJEKT,s.r.o <.>
<br>
<br>
Hviezdoslavova 29,627 00 Brno
<br> Tel./Fax.: 545 217 035
<br> E-mail: mail@arprojekt.cz
<br> ÚP HRUŠKY
<br> Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
<br> Strana: 2
<br>
OBSAH
<br>
<br> A.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ
PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA,POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL
<br> POŽADAVEK NA TOTO VYHODNOCENÍ ___________________________________________ 4
<br> B.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ
OBLASTI,POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ
<br> NEVYLOUČIL __________________________________________________________________ 49
<br> C.VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH _________________________________________________________________ 50
<br> D.VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM <,>
NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH ______________________ 61
<br> E.VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K N...

Načteno

edesky.cz/d/3252581

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz