« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušky - Oznámení o opakovaném veřejném projednání upraveného a posouzeného Návrhu Územního plánu Hrušky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Městský úřad Břeclav
Nám.T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
<br> tel: 519 311 111
fax: 519 372 334
<br> email:lenka.raclavska@breclav.eu
www.breclav.eu
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Břeclav
<br>
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVANÍ
<br> Sp.zn.: MUBR-S 68647/2011
č.j.: MUBR 156921/2019
vyřizuje: ing.Raclavská – 519 311 412
datum: 10.09.2019
<br>
<br>
<br> podle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
Oznámení o opakovaném veřejném projednání upraveného a posouzeného
<br> Návrhu Územního plánu Hrušky
<br>
Městský úřad Břeclav,odbor stavební a životního prostředí,oddělení úřadu územního plánování <,>
jako úřad územního plánování vykonávající územně plánovací činnost (dále také "pořizovatel") ve
smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 53 odst <.>
2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona oznamuje
zahájení řízení o upraveném a posouzeném Návrhu Územního plánu Hrušky společně
s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území,včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (dále jen „Návrh ÚP Hrušky“) <.>
<br>
Opakované Veřejné projednání Návrhu ÚP Hrušky se uskuteční
<br>
dne 21.10.2019 (v pondělí) v 16:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky,U zbrojnice 100,691 56 Hrušky
<br>
Námitky proti Návrhu ÚP Hrušky mohou dle ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“) <.>
Ve smyslu § 52 odst.3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (tj.do 29.října 2019,včetně) uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky,ve
kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou <.>
Dle ustanovení § 52 odst.3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský...

Načteno

edesky.cz/d/3252580

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz