« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Informace: „SOKP 518 Ruzyně - Suchdol"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít soubor
/\
<br> Informace
<br> Městská část Praha 6
Úřad městské části
<br> čs.armády 23,160 52,Praha 6
<br> dle § 16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění zákona č.93/2004 Sb <.>
<br> Městská část Praha 6,jako dotčený územní samosprávný celek,zveřejňuje informaci o obdržení
oznámení záměru
<br> „SOKP 518 Ruzyně - Suchdol"
<br> zpracované podle přílohy č.3 a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona <.>
<br> Do oznámení je možno nahlížet na Odboru územního rozvoje na Úřadě městské části Praha
6,čs.Armády 23,Praha 6,160 52,místnost č.317 v pondělí a středu od 8:00 do 18:00 hodin <,>
ostatní dny po telefonické dohodě v termínu od 12.09.2019 - 27.9.2019 <.>
<br> Oznámení je též k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách: www.cenia.cz/eia pod
kódem MZP486 <.>
<br> Písemná vyjádření k oznámení je možno zasílat příslušnému úřadu Ministerstva životního
prostředí,Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,Vršovická
1442/65,100 1 O Praha 1 O,nejpozději do 30 dnů od zveřejnní informace o oznámení záměru na
úředních deskách dotčených krajů <.>
<br> V Praze 11.9.2019
<br> Ing.Jan ~otický MBA /Í - ~
tajemník Uřadu měst části
<br> l"L
<br> aha~
3
<br> I I
<br> ••

Načteno

edesky.cz/d/3252431


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz