« Najít podobné dokumenty

Obec Pletený Újezd - Sdělení - shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí - umístění stavby "Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pletený Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení - shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí - umístění stavby "Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.)
\\“ČCÍ '3<\0.\\'\A \\ \\ m \“\a\
<br> Statutární město Kladno
<br> Magistrát města Kladna Odbor výstavby — Oddělení územního rozhodování
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magimát měs“ Kladna Správa železniční dopravní cesty <,>
<br> Odbor výstavby,<,>.nám.Starosty Pavla 44 Statnl organlzace 272 52 KLADNO Dlážděná 1003 110 00 Praha-Nové Město Yaše zn.: Vyřizuje: lng.Černá - pov.&.T-2/2006-OV c.jednací: OV/4961/17-38/Čk Kladno: 4.9.2019
<br> Spis.zn.: Výst./4961/17/328/Čk
<br> OV 12 1 Kladno [ včetně | - Kladno - gsm-ovec | včetně | " 15,ti.Kamenné Zehrovice.Kladno <,>
<br> Kr ' hla Rozdělov Velk' Přítočno Plet n' O' 2 M ' Přítočno
<br> Odbor výstavby Magistrátu města Kladna,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst,1,písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vede na žádost žadatele — tj.Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,IČO 70994234,Dlážděná 1003,110 00 Praha—Nové Město,kterou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s <.>,lČO 45271895,náměstí [.P.Pavlova 1786,120 00 Praha-Nové Město,územní řízení o umístění stavby " Modernizace trati Kladno [ včetně ] - Kladno - Ostrovec ( včetně ] " na pozemcích v k.ú.Kamenné Žehrovice,Kladno,Kročehlavy,Rozdělov,Velké Přítočno,Pletený Újezd,Malé Přítočno <.>
<br> Odbor výstavby Magistrátu města Kladna ukončil dokazování v územním řízení o umístění stavby " Modernizace trati Kladno (včetně ] - Kladno - Ostrovec [včetně] " na pozemcích v k.ú.Kamenné Žehrovice,Kladno,Kročehlavy,Rozdělov,Velké Přítočno,Pletený Újezd,Malé Přítočno a sděluje,že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí (dne 28.8.2019 byly stavebnímu úřadu doplněny podklady o : Závazné stanovisko k ověření změn záměru vydané dne 22.8.2019 Ministerstvem životního prostředí; Akustické posouzení; Vliv stavby na životní prostředí / aktualizované v 8/2019 /; Graf dynamického průběhu rychlostí) <.>
<br> Kontaktni SpOjem „.<.> Tel:312 604 313 Email: kamilacerna©mestokla...

Načteno

edesky.cz/d/3252353

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pletený Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz