« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - PROVOZNI RÁD DH.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROVOZNI RÁD DH.pdf
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Tento provozní řád byl schválen schválen Zastupitelstvem obce Dolany
<br> na zasedání ZO VII/2014 Usnesením č.8
<br> Cl.1
Využívání hřiště
<br> 1.Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště <.>
2.Provozovatelem a vlastníkem dětského hřiště je obec Dolany <.>
3.Provozní doba je:
<br> duben – říjen 8.00 – 20.00 hod <.>
listopad – březen 8.00 – 17.00 hod
<br> 4.Vybavení a zařízení hřiště je uřčeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let <.>
5.Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup,mimo osob vykonávající dozor a dohled nad
<br> dětmi <.>
6.Dětem mladším 6-ti let je vstup na dětské hřiště,užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště
<br> povoleno XXX v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů,zákonného zástupce či jiné odpovědné
osoby <.>
<br> 7.Osobám podnapilým,pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou
přenosnou nemocí je vstup zakázán <.>
<br> 8.Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele,za děti ručí rodiče,odpovědný zástupce či
jiné dítě doprovázející dospělá osoba <.>
<br> 9.Úmyslné poškození,zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné.Každý,kdo způsobí
poškození,zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele <.>
<br> Cl.2
Návštěvník je povinen:
<br> 1.Seznámit se s tímto řádem a tento řád dodržovat <.>
2.Dbát na pořádek,čistotu a bezpečnost <.>
3.Dodržovat pravidla slušného chování <.>
4.Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště <.>
5.Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště <.>
6.Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí <.>
<br> Cl.3
<br> Návštěvníkům je zakázáno :
• Je zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje po skluzavce <.>
• Vylézání na střechu věže <.>
• Přelézání zábran a zábradlí <.>
• Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a
<br> zařízením dětského hřiště <.>
• Používa...

Načteno

edesky.cz/d/3252280

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz