« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - PROVOZNÍ RÁD VÍCEÚCELOVÉHO HRISTE.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROVOZNÍ RÁD VÍCEÚCELOVÉHO HRISTE.pdf
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
<br> Tento provozní řád byl schválen schválen Zastupitelstvem obce Dolany
na zasedání ZO VII/2014 Usnesením č.8
<br> Čl.1
Využívání hřiště
<br> 1.Provozovatelem a majitelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Dolany <.>
2.Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin a v
<br> rámci školní výuky.Jedná se zejména o tenis,basketbal,volejbal,nohejbal,badminton a
malou kopanou <.>
<br> 3.Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem hřiště <,>
oprávněnou osobou ze zájmových spolků (TJ,SDH,…),ředitelkou ZŠ nebo starostou <.>
<br> 4.Uživatel je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.Po
celou dobu užívání hřiště dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku <.>
<br> 5.Uživatel nesmí hřiště dále přenechávat a propůjčovat třetím osobám <.>
6.Uživatel je povinen dbát pokynu a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
<br> provozního rádu <.>
Čl.2
<br> Provoz a správa hrište
1.Za provoz odpovídá správce hřiště s výjimkou doby,po kterou hřište užívá uživatel dle Čl.1 <.>
2.Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště je od 8:00 do 22 hod.Vstup na hriště je
<br> povolen pouze přístupovými prostory,je zakázáno přelézání plotu,zamčených vchodů a
vlastního oplocení hřiště <.>
<br> 3.Uživatelé hřiště jsou povinni zamést nebo vyfoukat vysavačem hřiště od nečistot před i po
hře <.>
<br> 4.Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost je celoroční <.>
5.V případe nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřište je jeho správce
<br> oprávnen částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz <.>
6.V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo jeho
<br> bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště <.>
7.Uživatelé hřiště si mohou u správce vypujcit hřiště a sportovní potřeby za stanovený
<br> poplatek <.>
Čl.3
<br> Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1.V areálu hřište...

Načteno

edesky.cz/d/3252279

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz