« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - strategicky plan rozvoje obce Dolany18-22.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strategicky plan rozvoje obce Dolany18-22.pdf
Strategický plán rozvoje Obce Dolany 2018 – 2022
<br>
<br> 2
<br> A.Charakteristika obce
1.Území
<br> 1.1 Poloha
<br> Obec Dolany se nachází ve východní části Čech.Je součástí Královéhradeckého kraje,leží v okrese Ná-
<br> chod a spadá pod obec s rozšířenou působnosti Jaroměř.Z obce jsou dobře dostupná větší města (např <.>
<br> vzdálenost do Jaroměře jsou pouze 4 km).Další města jako Náchod,Česká Skalice jsou vzdalena do 20
<br> km.Velmi dobrá je i dostupnost krajského města Hradec Kralové,které leží ve vzdálenosti 25 km.Dalši
<br> velké,krajské město Pardubice je vzdáleno 50 km <.>
<br> Obec má jedno katastrální území,dělí se na 5 místních částí: Dolany,Čáslavky,Krabčice,Sebuč a Svi-
<br> nišťany.Obec Dolany se nachazí v nadmořské výšce 274 m.Její uzemí leží v nadmořské výšce 254-336
<br> m.Nejnižší bod 254 m najdeme v místě,kde území obce opouští řeka Úpa.Naopak nejvyšší bod (336 m)
<br> se nachází ve Svinišťanech (Ovčín).Obcí protékají dvé řeky – již zmiňovaná Úpa a Běluňka.Z celkového
<br> katastralního území obce 16,78 km² zaujímá orná půda 59,5 %,lesy tvoří 6,8 % a louky zabírají 18,8 %
<br> vyměry obce <.>
<br> 1.2 Historické souvislosti
<br> První písemná zmínka o Dolanech pochází z roku
<br> 1549 v zápisech úředních knih archivu Jaroměř-
<br> ského.Historicky doloženou nejstarší částí jsou
<br> Krabčice se zmínkou o existenci z roku 1385.Pr-
<br> vopočátky vzniku obce jsou však mnohem starší
<br> a byly dány kvalitou půdy,která umožňovala ze-
<br> mědělskou činnost.V roce 1960 se staly Dolany
<br> střediskovou obcí a dodnes vykonavají správu pro
<br> ostatní mistní části obce <.>
<br>
<br> 3
<br> 2.Obyvatelstvo
<br> 2.1 Demografická situace
<br> Aktualní počet obyvatel obce je 668 (k 30.10.2018) a má v posledních deseti letech mírně vzrůstající
<br> tendenci.Od roku 2001 přibylo přibližně 47 obyvatel.Počet narozenych dětí se v posledních deseti letech
<br> pohyboval od 2 do 13 dětí ročně.Věkové poměry jsou v obci dobré.Podíl skupiny dětí do 15 let (poče...

Načteno

edesky.cz/d/3252278

Meta

EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz