« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska popl VHP 3,2010.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska popl VHP 3,2010.pdf
OBEC DOLANY
Obecně závazná vyhláška č.3/2010
<br> o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 20.12.2010usnesením č.II/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Obec Dolany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu1 (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).2
<br> Čl.2
Předmět poplatku,poplatník
<br> Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podléhá každý
<br> a) povolený hrací přístroj (dále jen „VHP“) nebo
<br> b) jiné technické herní zařízení (dále jen „THZ“) povolené Ministerstvem
financí.3
<br> Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné
THZ“).4
<br> Čl.3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatek za VHP se platí ode dne,kdy byl VHP uveden do provozu.Za jiné THZ se
poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,kterým bylo jiné THZ
povoleno <.>
<br> 1 Zákon ČNR č.202/1990 Sb <.>,o loteriích a jiných podobných hrách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o loteriích“)
2 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
3 § 10a odst.1 zákona o místních poplatcích
4 § 10a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Poplatková povinnost za VHP za...

Načteno

edesky.cz/d/3252271

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz