« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - zapis ustanovující ZO 10,18.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis ustanovující ZO 10,18.pdf
Obec Dolany
Zastupitelstvo obce Dolany
<br> Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolany <,>
<br> konaného dne 30.10.2018,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17.10 hodin dosavadním starostou obce Jiřím Plškem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 19.10.2018,žádný návrh nebyl podán).Informace o konání ZO podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 22.10.2018 do 30.10.2018 Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o
obcích „Slibuji věrnos...

Načteno

edesky.cz/d/3252261

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz