« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Revize katastru nemovitostí
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení revize katastru nemovitostí
<br> Obec Lesná podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Pelhřimov (dále jen „katastrální úřad“) č.j.RO-12/2017-304,že v katastrálním území Lesná u Velká Chyšky obce Lesna
<br> bude dne 5.1.2018 zahájena
<br> revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31.12.2018 <.>
<br> Vlastníci nemovitosti v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti,vyplývající z ustanovení 5 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná-Ii se o listiny,které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušně listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Pelhřimov vždy v pracovních dnech od 12.00 do 14.00 hodin nebo na telefonním čísle 565301763.<.>
<br> Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.Vlastníci nemovitostí se upozorňují,aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti,pokud se tak již dříve nestalo <.>
<br> Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen“oprávněné osoby“) jsou podle 5 7 odst.1 zákona č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonu souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“),ve znění pozdějších předpisů,oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastn...

Načteno

edesky.cz/d/3252068

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz