« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Revize katastru nemovitostí
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení revize katastru nemovitostí
<br> Obec Lesná podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Pelhřimov (dále jen „katastrální úřad“) č.j.RO-12/2017-304,že v katastrálním území Lesná u Velká Chyšky obce Lesna
<br> bude dne 5.1.2018 zahájena
<br> revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31.12.2018 <.>
<br> Vlastníci nemovitosti v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti,vyplývající z ustanovení 5 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná-Ii se o listiny,které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušně listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Pelhřimov vždy v pracovních dnech od 12.00 do 14.00 hodin nebo na telefonním čísle 565301763.<.>
<br> Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.Vlastníci nemovitostí se upozorňují,aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti,pokud se tak již dříve nestalo <.>
<br> Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen“oprávněné osoby“) jsou podle 5 7 odst.1 zákona č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonu souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“),ve znění pozdějších předpisů,oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastn...

Načteno

edesky.cz/d/3252068

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz