« Najít podobné dokumenty

Obec Ražice - 11.9.2019 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj-Oznámení o zahájení obnovy katastr.operátu novým mapováním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ražice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Katastr..úř.-Ozn.o zahájení obnovy katastr.oper.novým mapováním.pdf
OZNÁMENÍ
<br> Obec Ražice podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> v y h I á š uj e na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek (dále jen „katastrální úřad“) č.j.00-3/2019-305,že v katastrálním území Ražice (intravilán) obce Ražice bude dne 14.10.2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním <.>
<br> Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem <.>
<br> Podle 5 37 katastrálního zákona isou vlastníci nemovitostí kromě iiného povinni:
<br> ;) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého
<br> zástupce,Moznačit ve stanovené lhůtě do 14.10.2019 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné
<br> hranice svých pozemků.kromě hranic pozemků,které isou sloučeny do větších celků (& 37 odst.2 katastrálního zákona),a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemkv téhož vlastníka nebo jiného oprávněného <,>
<br> gohlásit katastrálnímu úřadu změny úd_aiů katastru týkaiící se ieiich nemovitostí a to do 30 dnů od ieiich vzniku a předložit listinu (podle potřebv s qeometrickým plánem).která změnu dokládá <.>
<br> Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využiti výsledků zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu (š 42 odst.6 katastrálního zákona).Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru <.>
<br> Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením š 91 vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí,může katastrální úřad rozhodnout,že hranice označí na náklad vlastníka (š 37 odst.2 katastrálního zákona) a vlastní...

Načteno

edesky.cz/d/3251702

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ražice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz