« Najít podobné dokumenty

Obec Mcely - Uzemní plán obce Mcely závazná část 2006

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mcely.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mcely TZI
).) ja,-_ <.>,? \,i
<br>.<.> _ __fa)
<br> ' ' __,____ 4—4—— 11433?an _.<.>,<.>
<br> Legenda
<br> hranice zastavěného území
<br> hranice území zastavitelného
<br>.Í :“.r“ ' * ' - - '; \ ' ' ' vedení el.energie (22kV) If.- <.>,_._ _ o/ uzemnl plan Obce M( :E LY._.__ i - _ \\ \“ výsledný návrh-2006
<br> trafostanice
<br> rozvod telefonu 5? " '_ Ž 7.- i: * _ inženýrské Sítě 1 5000
<br> vodovod stávající ' * "_ „ „f ' ;: "“.\ pořizovatel: Úřad územního plánování Nymburk digitalizace 01.2008 - ' ' * ' “ * projektant: Ing.arch.XXXX XXX - Ateliér CON.TEC XX.p|uku XX,100 00 Praha 10
<br> územínavržené rodinné bytové zástavby _ ů ' “ -— _- ) E\ “.ng __ _ _ ' -:._ spolupráce: XXX XXXXX
<br> dálkový optický kabel
Mcely 070912.02
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
<br> !
!!
<br> !!!!!!!!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> 523
<br> 914
<br> 888
<br> 911/2
<br> 902
<br> 909/2
<br> 757
<br> 893/...
Mcely 070912.01
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
<br> !
!!
<br> !!!!!!!!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> 523
<br> 914
<br> 888
<br> 911/2
<br> 902
<br> 909/2
<br> 757
<br> 893/...
Mcely hlavni vykres
“iš
<br> 't! „ <,>
<br> ÚZEMÍ STABILIZOVANA -,REGULATIVA FUNKCNIHO vvuzm
<br>.O O O.<.>.<.>.hranice katastru obce
<br> hranice okresu
<br> '—'—-—" hranice současně zastavěného území :| území obytná,venkovského charakteru AA :| území zemědělské výroby AC
<br> :| území drovné výroby a složeb AD © objekty - obytné
<br> _ správa a vybavenost
<br> _ zemědělské _ drobná výroba a služby
<br> A nemovitá kulturní památka hranice pam.chrán.hradišt' a areálu kostela lil plochy pro sport BE louky,pastviny © sady © pole M _ lesy N |: —_—_j ochranné pásmo lesů (X) památný strom.vysoká zeleň _ vodní toky a plochy 0 O O O turistická stezka vedení el.energie (22kV) ochranné pásmo el.vedení D stávající trafostanice _ ochr.pásmo hygienické ochrany vod.zdrojů (|.st.) LZ:: ochr.pásmo hygienické ochrany vod.zdrojů (|I.st.) l—l—l—l' ochr.pásmo léčivých zdrojů (|I.st.) = národní přírodní rezervace Čtvrtě — ———————— ochr.pásmo NPR Čtvrtě 0—0—0 osa nadregionálního biokoridoru nadregionální biokoridor navržený - nefunkční CW? nadregionální biocentrum - funkční lokální biokoridor navržený - nefunkční lokální biocentrum navržené - nefunkční hranice a kódy biochor hranice a kódy BPEJ
<br> PI 14 území sesuvů a svahových deformací
<br> silnice 2.tř.silnice 3.tř <.>
<br> [ _ _ _i ochranné pásmo silnic
<br> ÚZEMÍ ROZVOJOVÁv,v,REGULATIVA FUNKCNIHO vvuzm
<br> “—"— hranice území zastavitelného
<br> území obytná venkovského charakteru AA _ parky -Iesoparky
<br> sportovní a komunitní centrum BE O O O O cyklostezka
<br> vodohospodářské opatření -kanál P1
<br> —— — — navržená komunikace podél kanál_u P1
<br> /
<br> ___
<br> \ „\ <.>,\.“ JL \\ : m |._J \ f
<br>,! i j
<br> / / Ji Í
<br> i i
<br> 1904? vsí
<br> 655!—
<br> 1
<br> V fUŠáa/y
<br> 1_____
<br> %
<br> iw
<br> „„.<.>.—(_ Tica;
<br> 13.60.00
<br> 13 i
<br> i; g:
<br> * 5?
<br> L
<br>.<.> I i
<br> /
<br> Ýwwwř'
<br> MFWWWWW====FF
<br> Mcely
<br> /zemní pl./' obce
<br> &.L.__.k.__.k <.>,_/
<br> “x
<br> (
<br> Ve Sin 5-1,:
<br> územní plán obce výsle...
MC Návrh- závazná část 2006
Územní plán obce
<br> MCELY
<br> Návrh
<br> C - ZÁVAZNÁ ČÁST
<br> Pořizovatel územního plánu obce:
<br> Obecní úřad Mcely
<br>
<br>
<br>
<br>
289 36,Mcely 51 <,>
<br> ou.mcely@tiscali.cz
<br> Zpracovatel územního plánu obce:
<br> Ing.arch.XXXX XXX <,>
<br> autorizovaný architekt ČKA
<br>
<br>
<br>
<br>
28.pluku 28,100 00,Praha 10
<br> tel/fax: 272 733 861,602 648 331
<br> e-mail: jirivit@mbox.vol.cz
Nadřízený orgán úz.plánování:
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
odbor územního a stavebního řízení <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zborovská 11,Praha 5
<br> Datum:
<br>
<br>
<br> 2006
<br> Obsah:
<br> (Podle vyhlášky č.135/2001 Sb.MMR)
<br> c <.>
<br>
závazná část
C.1 Zásady urbanistické koncepce
<br>
<br> 3
<br> C.2 Využití ploch a jejich uspořádání
<br>
<br> 3
<br> C.3 Zásady uspořádání dopravního a technického vybavení
6
<br> C.4 Vymezení zastavitelných území
<br>
<br> 9
<br> C.5 Omezení změn v užívání staveb
<br>
<br> 9
<br> C.6 Vymezení územního systému ekologické stability
<br> 9
<br> C.7 Limity využití území
<br>
<br>
14
<br> C.8 Plochy přípustné pro těžbu nerostů
<br>
18
<br> C.9 Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
18
<br> c.1
návrh a zásady urbanistické koncepce
<br> Současná urbanistická struktura obce vychází z historické podstaty původního založení podél cest a formanských silnic a jejich křižovatek.Tak se přirozeným způsobem vyvinula dnešní náves,střed obce,na který později navazovala v bočních směrech další výstavba obytných a hospodářských stavení <.>
<br> Významným a charakteristickým prvkem,který v minulosti určoval stavební vývoj obce,byl terénní předěl,výškový rozdíl,procházející téměř středem obce.V její výše položené části byl založen kostel a později i zámek.Podél na sever stoupající silnice také vznikala od 19.stol.doprovodná výstavba rodinnými domky a malými hospodářskými objekty <.>
<br> Tento současný stav,tuto urbanistickou strukturu si ponechá obec i v příštím období <.>
<br> Důvodem je především skutečnost,že ob...

Načteno

edesky.cz/d/3251697

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mcely      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz