« Najít podobné dokumenty

Obec Drobovice - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DROBOVICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drobovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celý dokument zde ke stažení
Nám.Jana Žižky z Trocnova 1,286 01 Čáslav
Sídlo odboru: Nám.Jana Žižky z Trocnova 1,286 01 Čáslav
T +420 327 300 218
plechatova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br>
<br> Číslo jednací: MěÚ/4446/2019 Čáslav dne 11.září 2019
Spis.značka: SU 3741/2019-ple
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XX XXX
E-mail: plechatova@meucaslav.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU DROBOVICE
<br>
<br> Městský úřad Čáslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje,jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností (dále jen úřad územního plánování),v přenesené působnosti,v souladu s § 6 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),na základě žádosti Obce Drobovice pořizuje
Územní plán Drobovice.V souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje zahájení
projednávání návrhu Územního plánu Drobovice <.>
<br>
<br> Návrh zadání Územního plánu Drobovice bude připraven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky.Do návrhu zadání Územního plánu Drobovice je možné
nahlédnout na Městském úřadě Čáslav,odboru výstavby a regionálního rozvoje – úřadě územního
plánování,na Obecním úřadě Drobovice a na internetových stránkách Městského úřadu Čáslav
(www.meucaslav.cz,úřední deska,oznámení odboru výstavby a regionálního rozvoje) <.>
Do projednávaného návrhu zadání Územního plánu Drobovice lze nahlédnout kdykoliv <,>
doporučuje se využít zejména úřední dny,kterými jsou pondělí a středa 8.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00 hodin a čtvrtek 8.00 – 11.00 hodin,v ostatní dny po telefonické domluvě <.>
<br>
<br> Návrh zadání Územního plánu Drobovice bude současně s tímto oznámením o projednávání zaslán
dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu <.>
<br>
<br> K projednávanému návrhu zadání Územního plánu Drobovice do 30 dnů od obdržení návrhu
zadání úz...

Načteno

edesky.cz/d/3251692

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drobovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz