« Najít podobné dokumenty

Obec Krchleby (Kutná Hora) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krchleby (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k opatření obecné povahy
Příloha č.1 k č.j.41508/2019—MZE-16212
<br> Obec s rozšířenou
<br> Kraj Okres působností (ORP) Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
<br> Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Adamov u Českých Budějovic 600032 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Bavorovice 639583 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Borek u Českých Budějovic 607525 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Borovnice u Českých Budějovic 702056 Jihočeský kraj České Budějovice Český Budějovice Branišov u Dubného 633615 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Branišovice u Římova 745642 Jihočeský kraj České Budějovice České_B_udějovice Břehov 794147 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čakov u Českých Budějovic 656747 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čakovec 656755 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čejkovice u Hluboké nad Vltavou 618993 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Červený Újezdec 668460 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice České Vrbné 622729 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Češnovice 721093 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dasný 624781 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dehtáře u Českých Budějovic 794155 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dobrá Voda u Českých Budějovic 622320 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dobřejovice u Hosína 645524 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dolní Stropnice 745651 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Doubravice u Nedabvle 702064 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Doudleby 631400 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Drahotěšice 631833 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dubičné 633534 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dubné 633623 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Habří u Lipí 683990 Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Haklovy Dvory 636797 Jihočeský kraj České Budějo...
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zemědělství.pdf
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 41SUBI2019-MZE-16212
<br> Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212
<br> Č.j.: M liliilliliililiiliiliIillililliililililli 0003173753853
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Sobotková,080 <.>
<br> Telefon: 221812748
<br> E-mail: Vera.Sobotkova©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 30.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
<br> „2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesniho zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesni oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa a kzalesňováni,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br> sreprodukčnim materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tim dotčena.“
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vy...

Načteno

edesky.cz/d/3251688

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krchleby (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz