« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhý Újezd - Rozpočtové opatření č. 3/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhý Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/19
Obec Dlouhý Újezd
<br>
<br> Rozpočtové
<br>
opatření č.3
<br> na rok 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schváleno dne 19.8.2019 Zastupitelstvem obce č.7/2019
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> na rok 2019
<br> Rozpočet RO RO RO
<br> 2 019 č.1 č.2 č.3
<br> I.Příjmy v Kč
<br> z toho tř.1 Daňové 5 883 300 0 92 000 0
<br> tř.2 Nedaňové 706 000 196 300 0 81 000
<br> tř.3 Kapitálové 40 000 266 000 0 0
<br> tř.4 Přijaté transfery 70 700 432 700 0 29 900
<br> Příjmy celkem: 6 700 000 895 000 92 000 110 900
<br> II.Výdaje v Kč
<br> z toho tř.5 Běžné výdaje 6 380 000 895 000 92 000 -59 100
<br> tř.6 Kapitálové výdaje 1 520 000 0 0 170 000
<br> Výdaje celkem 7 900 000 895 000 92 000 110 900
<br> III.SALDO: příjmů a výdajů -1 200 000 0 0 0
<br> IV.Financování v Kč
<br> z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 1 200 000 0 0 0
<br> 8117 Aktivní krát.operace ř.l.- příjmy 0 0 0 0
<br> 8118 Aktivní krát.operace ř.l.- výdaje 0 0 0 0
<br> Výdaje celkem Financování celkem 1 200 000 0 0 0
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> na rok 2019
<br> Rozpočet RO RO RO
<br> Příjmy v Kč 2 019 č.1 č.2 č.3
<br> 1.třída - daňové
<br> tř.1 Daňové příjmy celkem 5 883 300 0 92 000 0
<br> 2.třída - nedaňové
<br> § 10 lesní hospodářství
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 10 000
<br> § 23 vodní hospodářství
<br> 2310 Pitná voda 351 000 32 000 30 000
<br> 2321 Odvád.a čišťění odpad.vod 50 000
<br> 2329 Odvád.a čišťění odpad.vod j.n.30 300
<br> § 33 kultura
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000 20 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 16 000
<br> § 36 bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 3612 Bytové hospodářství 55 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 61 000
<br> 3639 Komunální služby územní rozvoj 56 000 54 000 51 000
<br> § 37 ochrana životního prostředí
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000
<br> 3725 Nakládání s odpady 56 000
<br> 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 72 000
<br> § 61 státní moc,státní správa,územní samospráva
...

Načteno

edesky.cz/d/3251682

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhý Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz