« Najít podobné dokumenty

Obec Horka I - Rozpočtové opatření č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horka I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 4_2019.pdf (416.34 kB)
Obec Horka |
<br> KEO-W 1.11.290 ! UCDBX
<br> Rozpočtové opatření č.4 I 2019
<br> zpracováno: 29.8.2019 strana: 1
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1334 000 0,00 1 210,00 1 210,00 Příjem od Celního úřad - Odnětí půdy ze zeměd půd Paragraf 0000 celkem: 0,00 1 210,00 1 210,00 * 2) 000000000 0000 3639 2119 000 0,00 4 360,00 4 360,00 Příjmy z vlastní činnosti - věcné břemeno Paragraf 3639 celkem: 0,00 4 360,00 4 360,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 0000 celkem: 0,00 5 570,00 5 570.00,PŘÍJMY celkem 0,00 5 570,00 5 570,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3313 5154 000 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Kino-elektrická energie 4) 000000000 0000 3313 6121 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Letní Kino Paragraf 3313 celkem: 10 000,00 110 000,00 120 000,00 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'.audio * 5) 000000000 0000 3314 5139 000 0,00 460,00 460,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 3314 celkem: 0,00 460,00 460,00 Činnosti knihovnické * 6) 000000000 0000 3326 5171 000 0,00 115 000,00 115 000,00 Pomníky - opravy Paragraf 3326 celkem: 0,00 115 000,00 115 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot mistkult * 7) 000000000 0000 6171 5137 000 86 420,00 77 200,00 163 620,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8) 000000000 0000 6171 5169 000 100 000,00 32 000,00 132 000,00 Nákup ostatních služeb 9) 000000000 0000 6171 5172 000 45 000,00 1 650,00 46 650,00 OÚ- programové vybavení Paragraf 6171 celkem: 231 420,00 110 350,00 342 270,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 241 420,00 336 310,00 577 730,00 10) 000000000 0001 2219 6121 000 0,00 60 500,00 60 500,00 Chodníky - XXXXX Paragraf XXXX celkem: X,XX XX XXX,XX 60 500.00 Ostatni záležitosti pozemních komunikací * Org: 0001 celkem: 0,00 60 500,00 60 500,00 11) 000000000 0002 2219 6121 000 0,00 108 900,00 108 900,00 Chodníky - Horka l Paragraf 2219 celkem: 0,00 108 900,00 108 900,00 Ostatní záležit...

Načteno

edesky.cz/d/3251680


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horka I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz