« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Zápis č.5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.5/2019
O b e c D o l n í B r u s n i c e
zastupitelstvo
<br>
<br> Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Brusnice konaného dne 10.9.2019
<br>
<br> Veřejné zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin
<br>
<br> Přítomni : XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,Jaroslav
<br> Svědiroh,XXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXXX
<br> Omluven : Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatelka : XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Program jednání : X/ kontrola z minulého období
<br> 2/ nákup nemovitostí v Dolní Brusnici
<br> 3/ rozpočtová změna č.4
<br> 4/ průzkum zájmu o domácí kompostéry pro občany Dolní Brusnice
<br> 5/ čipování psů
<br> 6/ smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti
<br> 7/ Zásady a pravidla obce D.Brusnice pro poskyt.fin.př.na ČOV
<br> 8/ různé
<br> 9/ diskuze
<br>
<br> Návrh na doplnění : není Schváleno : 8 členů
<br>
<br> Navrhovatel usnesení : XXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu : XXX XXXXX,XXXXX XXXXX Schváleno : X členů
<br>
<br> K bodu l/
<br>
<br> - mulčovací příkopové rameno bylo zakoupeno od firmy MAGRIX dle cenové nabídky,bylo
<br> řádně předáno a již se s ním začaly udržovat obecní pozemky
<br> - finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč byl vyplacen Domácímu hospici DUHA Hořice
<br> - finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč byl vyplaceni Farní charitě Dvůr Králové n.L <.>
<br> - schválený finanční příspěvek MS ZVIČINA bude vyplacen po 21.9.19 po Memoriálu Ing <.>
<br> Sixty
<br> - zásobník na dešťovou vodu byl zakoupen a je umístěn za kabinou TJ,chybí ještě
<br> elektroinstalace čerpadla a terénní úpravy
<br>
<br> K bodu 2/
<br>
<br> Na LV 129 k.ú.Dolní Brusnice jsou zapsány nemovitosti – rodinný domek čp.75 na stavební
<br> parcele č.133,garáž na st.p.č.195,p.p.č.116 trvalý travní porost a p.p.č.117 zahrada <.>
<br> Současná majitelka nabídla tyto nemovitosti k odprodeji obci Dolní Brusnice.Byla
<br> projednána tato nabídka a možnosti využití,zároveň byl předložen návrh Kupní smlouvy <.>
<br> Starostka navrhuje odkoupit výš...

Načteno

edesky.cz/d/3251679

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz