« Najít podobné dokumenty

Obec Bořislav - Pozvánka na 9. řádné veřejné zasedání ZO Bořislav.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořislav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190911150217066.pdf (320.86 kB)
Obec Bořislav
<br> POZVÁNKA
<br> Starosta obce zve občany na 9.řádné zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
<br> ve středu dne 18.září 2019 od 17,30 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu V Bořislavi <.>
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Schválení programu zasedání
<br> Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
<br> Projednání námitek ověřovatelů zápisu a usnesení
<br> Zpráva kontrolního výboru o plnění úkolů
<br> Schválení rozpočtového opatření č.6/2019
<br> Schválení provozního řádu multifunkčního hřiště
<br> Projednání pořízení rezervačního systému pro multifunkčního hřiště Schválení pronájmu p.p.č.613/1 a 625/1 v k.ú.Bílka
<br> 10.Informace o výpovědi z podpěrných bodů ČEZ
<br> 11.Projednání smlouvy o zřízení služebnosti pro SVS
<br> 12.Galileo — zabezpečení stránek,pořízení stránek pro MS
<br> 13.Projednání návrhu dopravního značení v ulici 11 OÚ
<br> 14.Projednání doplnění mobiliáře u multifunkčního hřiště včetně úpravy terénu 15.Organizační a různé
<br> 16.Diskuze a připomínky
<br> 17.Návrh usnesení a závěr zasedání
<br>.*OPOSQSAŘPJPT“
<br> V Bořislavi dne: 11.9.2019

Načteno

edesky.cz/d/3251678

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bořislav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz