« Najít podobné dokumenty

Obec Hoštejn - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hoštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7144_novynavrh.pdf
2019-7144.pdf
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
<br> *$42IH1N*
2019/7144/DO-MUZB-7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČÍSLO JEDN.: 2019/7144/DO-MUZB-7
SPIS.ZN.: DO.7144/2019/smi
<br> Obec Hoštejn,Hoštejn 20,789 01 Hoštejn
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 09.09.2019
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších
předpisů,projednal podle § 77 odst.3) zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné
úpravy provozu na základě žádosti,kterou 02.09.2019 podal(a) Obec Hoštejn,IČO 00302589 <,>
Hoštejn 20,789 01 Hoštejn s dotčeným orgánem,jímž je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o
silničním provozu policie,která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu
souhlas ve stanovisku Policie České republiky,Dopravního inspektorátu Šumperk,č.j.KRPM-
106057-2/ČJ-2019-140906 ze dne 06.09.2019,a proto
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na místní komunikaci,par.č <.>
395/1 v k.ú.Hoštejn – viz příloha <.>
<br> Doba přechodné úpravy: od doby účinnosti tohoto opatření do vydání stanovení místní
úpravy provozu na předmětné místní komunikaci,max.4 měsíce
<br> Místo přechodné úpravy: místní komunikace parc.č.395/1 v k.ú.Hoštejn
<br> Způsob vyznačení: viz příloha
<br> Důvod: zvýšení bezpečnosti provozu – upozornění na nerovnost
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3251677

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hoštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz