« Najít podobné dokumenty

Obec Hoštejn - Rozpočtové opatření č. 08/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hoštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 08/2019
LicenceJDONP _ý UXNDROOO (01012019j ROZPOCTOVY DOKLAD * Výpis zápisů Číslo: 000082019 Druh: 3
<br> ECO: 00302589 Název: Obec Hoštejn
<br> Datum dokladu: 201 9108115 Rozpočtové opatření č.8/2019
<br> Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Da! 231 0040 4122 000000443 300 000,00 0,00 231 0040 4116 000013101 472019 15 000,00 0,00 231 0040 006171 5011 000013101 472019 0,00 11 286,00 231 0040 006171 5031 000013101 472019 0,00 2 501,00 231 0040 006171 5032 000013101 472019 0,00 1 213,00 231 0040 002212 5171 000000443 0,00 300 000.00 231 0040 002212 5171 0,00 200 000,00- 231 0040 003639 5169 0,00 10 000,00 231 0040 006171 5137 0,00 20 000,00 231 0040 006399 5362 0,00 70 000,00 231 0040 006171 6121 0,00 100 000,00 231 0040 005512 5139 000000415 0,00 15 500,00- 231 0040 005512 5139 0,00 24 000,00- 231 0040 005512 5137 000000415 0,00 15 500,00 231 0040 005512 5137 0,00 23 000,00 231 0040 005512 5019 0,00 1 000,00
<br> Součet za doklad : 315 000,00 315 000,00
<br> Důvodová zpráva:
<br> Rozpočtovým opatřením č.8/2019 byl navýšen schválený rozpočet v příjmech i výdajích o přijaté dotace
<br> ve výši 315 tis.Kč ( VPP 15 tis.Kč,Oprava komunikací 300 tis.Kč) Ve výdajích dále došlo k přesunu mezi jednotlivými paragrafy.V par.3639 —— místní hospodářství byla navýšena položka 5169 služby 0 10 tis.Kč (mobilní toaleta).V par.6171 položka 5137 DKP o 20 tis.Kč— (vitrína),V par.6399 pol.5362 platba daní a poplatku o 70 tis.Kč (DPH).V par.6171 pol.6121 uložena rezerva ve výši 100 tis.Kč V par.5512 SDH změna rozpisu položek <.>
<br> Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 15.8.2019*
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> %
<br> „ _ ' '“ Ob ošt Vyveseno dne: /'7 Č/ 20/ ? Erla F 78901 619 | :00302589
<br> RO provedeno na základě přenesené kompetence ke schvalování rozpočtových změn na starostu obce v období mezi jednotlivými zasedáními ZO.(č.usnesení.84 ze dne 16.12.2015)

Načteno

edesky.cz/d/3251675


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hoštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz