« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Dboc Katie
<br> REED-w 1.11.2912!.r Ucůůx
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 1 (19.231 9 5ÍFEHE 1
<br> Rozpočtové opatření &.1
<br> PŘLI hw nul—bula Dro Pu“ Pul ZJ Puma-nl hr.!lhulu črt-"Hm Formanů Popa 11 EIDOUDGDEID DOBU 3392 2132 Don D.IKI 424355! 42! Dn F'rurrwz pmlmu út-Mnlnh march věci smích 21 Umm DMU 3392 2321 XXX H.Do H nwm X mnm Přímá neinvestiůnl' dary - Dar Hamu: kom-51 Firm-ll 3392 oil-tim: D.III ! 424.55 5 424.013 Zájmovi činnost v kultuře * 31 IJI'JDUUDGUD UDW aaa-a 32:21 DUU D.IJn 2135 FEME 255 103.23 Prumy- 2 pro-dete akt-i| Farag-“at MH celou-rr: mm 255 103,2! 26! TDi-.n Domini Harimu Hnán Mii-atolů * Dry: nm nm: nm ZTE WIZE 215 121.25 Phi-iw mnam |),ou 275 121,25 215 127,23 WDME N+Z+LP2 Org XXX XXX F_I Puvoonl noo-hola Zam Po změně Popis.X: WWII EDGE 22TZ 5139 DDU 2 EEK-" WD Dl? 265 mši—25 2 355 TÚĚEE Nákup Men-“aiu 'rII'Iů-E nezařazmýr Pinot—ai 2212 mm; 2 5m MEN 255 T012! ! ?BE 7113.23 sumu.-.: * Org.: UDW mw: ? EN BE&W 255 1113.23 ; 155 105.33 sp oooooonoo own 3392 54.121 ooo o.on o 424_no Q uranu gama-|| Dea-15;- oba územaahooproeůu Farnam 1:92 mtm: 1:I.I:II:I *; samou ! mu:) Iamm-a' činnou u tlumil: * Drg: MTB DE'ÍHEI'I'I: U_m 9 43.00 & mnu VÝDAJE maltu-rn : Eno mg.m: ZTE 121.23 2 115 121.28
<br> Obec Karla RED—W 1.1 1.290.' Ucůůx
<br> Rozpočtové změny roku 2019 “WWF 103201“
<br> strana: 2 Rozpočtove op atrem c.1 Změna závazných ukazatelů 911111111 Par Po 011; Půvcoxv hodnota Erima Po zavál-vá PHM!- 31.11: 21:12 11111111 11.111: mm 414,01: Příjmy : pronaimu mmm nemovitý-m vic-| ajzllch the 3392 2321 mnu 11.111: a 11mm a unum 9111-11.neinvesuůnl danr.Dir mnu: 110111151 1541111 31111 01:11:11 1:11:11 zu TUEJB 2155 mu: FH||-nv : prod-ji mu FŘ'IJII'I' nam-m ' n.m— _ 215 121.23 215 115.23 __________—_—_—————————_—_—_—_——————————'———— vifm-1.15 F'ar Pol Derg Puvodnl hodnota Imáma “o změně Paule 2112 mo; mot : 51111 111311111 za: 1113.25 : 11111 m.za 111111155 1392 mu: :ooo; ze 00111111 & 121.111: 3-1 414.111: zár-111111.člnnoot v 11...

Načteno

edesky.cz/d/3251673


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz