« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Uhse Koda
<br> RED-W 1.11.2913 n'Uc'UÉrx
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno.“ 10.9.2019 strana: &
<br> Rozpočtové opatření E:.2
<br> FŘUMY N+qui'.qu Fof Pd LI Původní F-odnoio Změna Po aféru! Popi! “ WDM DGW 3639 3111 [JDC- L'IJHD 153 HDMI! 138 BUDÍK! Přijmy ;: rodo1o poh.-vůni Pal-agro! 3539 os.-dtm: |:|.„I:ID 153 500.513 153 mnm Komorník-li Skůtry i územri rmoj ]h'ldl mul ' Uru: WIIG odium: UrW TW BE&W 1GB mu,:m mim—r unum ano 152 mnm 153 mann woAJE _ N*Z-Uz Org Pa“ F'u EJ “Boudná nodnolo Změna Pomalé-nů FM 21 WDMUDC- WUG m?l) 5159 UDG 0.00 20 ÚDDDD 20 DDÚDCI Nákup ostamioh sloioh ly'hm'k? Par-lnu! 111W celkem: D.III) 243 000.00 zn NEW!? Rybí-ohli ' 31 NDW DWG 3212 5.1 F1 UDG Ú.líťlEI 1-13 ÚMDD 143 ÚDDDD Gora-av a udržován- Pnrogml' 2212 celkem: noo 143 onom 143 000.433 Bllrllu " 4) WDM [HSH] 54439 59139 DDD CIDD 5 000.003 5 onom Onsnl neim-weatični výdaje moe nezařazené Paragraf 5405 celkem: ano ! BMMO 5 NUJJD Domi Ehmtilh'idl "Er-IÍIZE'HE' ' 0m: EWU ook-rn: 11.110 153 000.00 155 mnm VÝDAJE nemam 11.01: 153 onomu 155 onom
<br> Úhel: Karla KEU-W 1.11.29Ell' Ucůůx
<br> " ' ' '.;1o.e.2o19 Rozpootove zmeny roku 2019 ramcove-10
<br> strana: 4 Rozp oetove op atrenl o.2 Změna závazných ukazatelů FŘIJ mv PaI Pl.-l Una Púvuln- hodnota Změna Po změně Fools- :eae mr.zm 4m: omen 153 mnm esa mmm Knmumilrú anem- : únmni rozvor: 1m mamma Pala—rv onom 4m: omen 155 mnm 55! nno.eu vifm—JE TJ.-.n Pu Org Puvodní l'aulnola Změna Po změně Por.—lis iure olee nooo 0.013 m mm za onom nam mmm Muito - mahu- 2212 W! ::an : res ron: 145 Doom z na: ro:.za Sllnlon em EDD-5 nooo o.oo 5 menu 5 oman Datum neinvestlůnl výdaj- jlnol nezní-anne vvoluE celkem z 155mm 155 onom : na: moou
<br> Dúvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.2
<br> 'v' souladu s uelenovenlrn 5 15 zákona č.250f20l10 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních roznočlú dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtový-oh proatředků na závazný-ch ukazatelích (např.změna objemu nebo přeziunv mezi ukazateli) <....

Načteno

edesky.cz/d/3251672


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz