« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/2019
Drbal: Karla
<br> KEÚFW 1.11.2913.1 UGÚB:
<br> Rozpočtové změnyr roku 21.119
<br> Zpracováno: 10.9.2019 strana: 5
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> PRUMY Noam Org XXX XXX X.X Pha-odm mamma Změna Pr.!.:rnůh-t- Popis 11 mmm-nn IIIDťII 1311130 1122 DDD u_un 3:15 11.16.0121 "I'-if.: TBUJJB Daň : pf||mu pruv'nlaki'nh mah za nana EJ WEBU-DGN mm mm 1351 IND 1D D'IJDDD 5 BE&W 15 W121 DD Daň ? haza'dna'n-h har 31 magnum uma mou 42115 nun !: na „5 nwm 4?5 000.05 Imaalitnf phiadů Irma-few re stamich hmm II] [Elcom-01:3 umu BUDU 11.1 iů [hůl] D.IIIC- 314 iDJÉEI 3111 mu UD Ústatnl neinvestičpfijsé trendem za 51211 rdesnď-u Paragraf 1111011 malem: 1D 1300.00 1 535 530,90 * 5511 550.013 ' S] DUUUDUUUEI DEW 3539 31 T1 uuu 151! nuanc- Eůů UGOBE BEP.: DUU DD Prljmy :! prmage puma-mm Paragraf 3539 uehm: wa umu 500 mnm EE! mm Knmunaim lidu? : tamní rum! Hmi: mař ' mg: umu “mm: 11! 1100.01: ! 1315 mm 2 211" 580.110 PŘÍJMY uma-m 175 mnm : aaa samu : 21? mm WDME Nath-Uz Úrg FF:-' P:! 2.1 Firma-|| hodnota Změna Farmaka Papus n].Dunamar umu 11335 5122 nun 0.911 1 am BBEJJEI 1 319 595 Dn Sque.nrtatrqeazaHMI Par-ural IIHF nuit-m: ".W 1 379 asana 'I JT? 595.111: Datlll'li :ilaivllns'tl Hnihn MMWÍ * ?] DWDM-DEI UDW 2212 51h 013121 143 ÚDGJJ-ů 41113 555.012! 552 535 DD Úpravy a umim-am Paragraf 2212 :anim 143 500.013 305 505.151? 552 5115.01: Silnici * H] EIDCIHJÚDDIJ mmm 35.35 5011 DUU 30:1 GDE-„DU 245 131150 5-15 tal: DD Platy ranami-ran \: prac.pcm vyjma zamést na rJu Paragraf 35:9 Dalo-m 111121 unum 245 mm 545 1511.01: Knmunáw uuiw : [mm:-li rozmijmde nec-“IF * arg: UND “Mm 4451 1100.01! 2 1134 513.121: 2 A?? 550.111! S] DGW UH$ 3392 512121 DUU 1.-1 42-130 5 [iC-11013 14 42-1- IIJI hmmm Ming- uůe! Ummsamaspmalku Paragraf 1111-52 (heliem 9124.01) 5 NELIN- H 424.111: Zimovi člun-nt v RHM-"i ' Dig: CHT! mmm ! 424.013 5 mnm 1413.01: VÝDAJE nehtem 452 124.013 2 1155 5313.00 :! 492 1101.01:
<br> Úhel: Harte RED—W 1.1 1,290 l UoÚEz
<br> ' ' " '._azel RůZpDctDve zmeny ruku 2019 zpracovano 1G 9
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3251671


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz