« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4/2019
Obal:: Karla KEÚ—W 1.11.2313;l UcUBx
<br> zpracována: 10.13.2019
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> sirana ? XXX XXXXXXX upatrem c.X FŘUMY H+B-U.: Úrg Fm Pri.EJ Pin-“ahl hodnota Změna Paladin! Pepa 11 Donau-anno DUDU- DDIII T381 HDD 15 DWHD E UJI-[1.01] 21 EUDDC! Daň : hazrdnlch h:: 2) mm WUG 01:11:11) 41129 IIJIZH'J CIDD ZD CWIIE! 211 mnm Osisni nelnwaslpmlransfary od :Dapoůtu uzam ulm' 31.DOBU-98343 mm :::-m] 1111 unc- D.III 29mm 291101100 Nainwslpřii mnu-fary;- Hankook! Safia-:.- 51ál rape Paragraf MDI) satkem: 15 0012.51: Sli DW.N ?D mmm: ' 519: mm call-cam: 15 500,13: 55 000.00 TD mg.m: PŘÍJMY unum 15 mmm 55 mm “fu unum WDME N+24Uz ůrg Par Po: ZJ Púlmdn- hujncla Změn-a PD ?Hlůnů Filiu- 41 mnam-um anno 2212 5135 Elm 2 7155 7903.23 4515 !EILIJZNHI 2 0212! 523.2! Nákup mal-unikl Inna nemám-,'- ůb DÚDDWDDZI -'.'1EIDD 2212 51 T1 EIDI'J 55:1 EDEHU 25 000.06 EJB 505.120 Ginna-.",I a udržmáni Fil-igri! 2212 mnm-.3 315 305,23 -'.l' 15 111mm 1 555 IRIS! Elinka * Bj mamma ůůůů 1311? 5139 ůDCI CLEIIII 2 ÚDUHÚ ř! GOULD Nákup mate-“lánu |nde nezařazení- Tj (551195343 gum 511? 5135 um CI.1'J|:| S Mjú & [IWH] zpr; m1 a uluzhy aulu-ina „Barma hmlLrnHecřmal B] IJODUBBMB- LKMII 511? 51159 GDE: (mil 13 451331 113 mnm Nákup amanlch Služeb VOLBY E'IJ'H FMR 51 000096345 mm 511? 51 ?5 anu DDD 5213311- EEDDÚ mmm Paragraf 5111' cal-kam: H.Dťl H mm 29 MILDE Volhy da Ewrapahiha mrhmlmu ' 1m 1300013001210 [PIN] 5395 521135 UDG DDU T115 'IBEIJIID 7-15 mem Platn- dell'-| a WHL: quůmubcim 13 1119“me bandu Paragraf 53-95 celkem: 0.121: Tul-E 15151511 HS.11mm 05151311de opata-1M ' 131g: DOBU MRI-m: & 313 2115.29 55 009311 3 :?: 253,2!
<br> WDAJE ullam- 3 315 mm 55 mm a 313 mou!
<br> Door: Karla REG-W 1.11.29ÚI UoDBx
<br> ' ' " ' ; 10.9.3119 Rozpootove zmenyr roku 2019 mmm
<br> strana: El Rozpočtové opatření č.<.> 4 Změna závazných ukazatelů PŘqu lil-.v XXX XXX Puvodnl hooma Změna Po změně Popis nom un xxx; & 3:5 samou 55 mm a aaa aaaoe Pauuv celkem a aaa asana 55 onom ! m mon VÝDAJE XXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/3251670

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz