« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2019
Dhec Karla
<br> KEU-W 1.11.29D! Licůůx
<br> Rozpočtová změny roku 2019
<br> zpracováno: 10.9.2019 sira na; 9
<br> Rozpočtové opatření &.5
<br> PŘIJ m N*Z+Ll'z ÚFE Par Půl 2.1 Fumdrri hudůda Elm-na Po měně Pavla 11 WWII Dům DOCG 1511 005 31:16 NEED 94 dL'IJIEI.mn FDD DD Daň : mir-ch w'ěcl 21 DWÚNE EDGE HOOD IH iE DDD STA mnm -31-$ 403.11“ D.IJG D::atm neinvesbčpďljmé time:-yr ze stá-[.rmpcnčm 31 DDW131IJ1 Důůtl DUOEI 4115 DDD D.III-U 3.14 4100313 314 dDIIIDG Ustafn.anvmučpfuaié Imm? ze mar Pulp-učtu.Plngřil' EWU celkem: 52111 ?Wuůů 54 1110.05 T1l 1013.00 " Dig: DOBU t:!lknm: 525 '!an 54 400109 "HE 11mm mlm'r mm 5211 maju 94 mm 115 mnm.———'——-—_——_—__——_.———————————————'_ WDME N* 2m:- l:'J'rg F'ar Pul XJ Půvadnl hodr'lďn Změn-la Po Imm-ré Pnphs i) EIDOÚDUOUD UNII mm 5159 [III] 20 WEBU 33 „5,413 11.13 HEAD Nakup miatnlch anketu - I'fbf'ik'p' Paragraf 1m neioem: 2D mmm aa Tři.-lil- ma 115.40 Rybářstui * 5) DIZ-DGW [BDI] 2212 5131 DDD STB 505.00 [395.51] ET? 2011 EU Duran? El- MÉWMI Flfagril' 1212 Hmm: ETB Wirůů 555.511 ETE ZWSU SiH'IIDE * B]: WUG BODU 3313 5169 [IDG- 12 CFD-21.013 E EKNLIJLI 20 MDD Nákup Damn-Ich sluřab - kinu Farlin! 3313 alum: 12 500.430 3 005.50 25 000,01: FHm.wmdhh1'buu.ltlm I EhrDII'Iiiď.ludia " '" mmm ML 3421 5169 CIDD CIDD 2 529.00 2 529.03 Nákup mlanlch amet: - dů'lska 5911|de ngl'if 1421 celkem: D.IJD : 529.01: 2 525.411: Wdrll wan-něha času XXX : mláďat! ' [kg.- DDWI Balkam: XXX XXXXX St 400.111 TM W530 WDLIE Echium E111 505,50 541 mm TIM 505.55
<br> ___—___.—n—————————————————————_—
<br> Dboc Karla KED-W 1.1 129131 Ucůůx
<br> ' ' ' : 10.0.2010 Různoctave zmeny roku 2019 „mm
<br> 01rar1a' 1D Roz počtove opatřen: c.5 Změna závazných ukazatelů FŘLJMY FLE Pol L'ť-rg Původm hm Změna Po zrrLénĚ Popis Elm HM 13:1! a 394 000.00 04 400,00 0 na nemoc Palm—r mnam : 054 50000 0-1 400.00 a 100 000.00 vvolua Pa“ Pol Úrg Puvodm hm Změna Po změně F'opla 1010 5109 0000 0000000 0017540 103 115.10 nam.: cshmlch umo-rybniky 2212 M M : 500 01020 050.00 2 500 7...

Načteno

edesky.cz/d/3251669


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz